۱ آبان ۱۳۹۱ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، مرکز رشد علوم انسانی به منظور زمینه سازی جهت استفاده موثر از ظرفیت های اداره کل و فرهنگ ارشاد اسلامی در عرصه بومی سازی و کاربردی سازی علوم انسانی و ارایه ایده های هنری دراین حوزه با این مجموعه به توافق رسید و طرفین تفاهم نامه۷ ماده ای به امضا رساندند.

بنابراین گزارش، در این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های علوم انسانی در راستای فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا، همکاری جهت آموزش مراکز زیرنظر اداره ارشاد، ایجاد حلقه ارتباطی بین متخصصان مرکز و صاحبان اندیشه در عرصه فرهنگی و هنری، حمایت اداره کل ارشاد از طرح های هنری مرکز رشد و… مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

مطالب مرتبط :
  1. تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد به امضا رسید
  2. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۲)؛ مرکز رشد و اداره کل آموزش و پرورش استان قم تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  3. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۳)؛ مرکز رشد و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  4. گامی موثر در راستای تحقق نوآوری در علوم انسانی و کاربردی سازی یافته های علوم انسانی رقم خورد؛تفاهم نامه مرکز رشد علوم انسانی و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به امضا رسید
  5. مدیر خانه علوم و فنون آموزش و پرورش: همکاری و تعامل نخبگان فرهنگی با مرکز رشد علوم انسانی یک اصل اجتناب ناپذیر است

پارک علم و فناوری قم

zohur