۲۳ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش طی هفته های اخیر دامنه تحرکات و اقدامات جنایتکارانه خود را از سوریه متوجه عراق نیز کرده است.


این گروه تروریستی چنین القا می کند که تفسیر و قرائتی از اسلام است. به رغم اعلام برائت علمای اهل سنت و شیعه از این اقدامات، اما برخی از جهل بعضی سوء استفاده کرده و بر این تفسیر باطل تأکید می کنند.


پروفسور نوآم چامسکی اندیشمند معاصر و بنیانگذار  زبانشناسی مدرن در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که نقش علمای اسلام و اندیشمندان و متفکران در خصوص آگاهی بخشی نسبت به تفکرات گروه تروریستی داعش چیست گفت: مهمترین وظیفه اندیشمندان و متفکران به طور عام و علمای اسلام به طور خاص این است که در این خصوص افکار عمومی را آگاهی ببخشند.


وی در ادامه تصریح کرد: وظیفه این متفکران و علما این است که مردم را نسبت به اسلام آگاه سازند و آموزه های حقیقی اسلام را به آنها بیان دارند.


چامسکی یادآور شد: وظیفه مهم دیگر علمای اسلام این است که چنین اقداماتی را فوراً و بلادرنگ محکوم کنند.


این متفکر معاصر در ادامه افزود: آنها باید اقدامات گروههایی چون داعش را که نام اسلام را خراب می کنند محکوم کنند.


بنیانگذار زبانشناسی مدرن در پایان تصریح کرد: این گروهها دارند نام اسلام را به منظور رسیدن به اهداف جنایتکارانه خود خراب می کنند و از اسلام به عنوان پوششی برای اقدامات سبعانه خود بهره می برند.

مطالب مرتبط :
  1. علمای شیعه و سنی به وظیفه خود در زمینه وحدت امت اسلام در سطح کلان عمل کنند
  2. علمای جوامع اسلامی گروه‌های تکفیری را خوارج می‌دانند
  3. هر آنچه باید درباره گروه تروریستی داعش بدانید در شماره جدید مجله پنجره/ دستگاه اموی علیه شیعه
  4. علمای شیعه و سنی عراق در یک جبهه علیه داعش اعلام موضع می‌کنند/ خاستگاه داعش جهالت است
  5. بین حق و تکلیف رابطه تلازمی برقرار است/ علمای ادیان می توانند مانع برخی اقدامات صاحبان قدرت شوند

پارک علم و فناوری قم

zohur