۱۵ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر اندیشه ای نص محور و درون گراست که با اعتقاد به جامعیت و خودکفایی قرآن راه حل سیاست امروزین را در بازگشت بازفهمانه به قرآن می داند و از همین دیدگاه به نقد دوگانه سنت (تحجرگرایی دینی) و تجدد (ایدئولوژیهای سکولار) می پردازد.


اتخاذ روش درون قرآنی، گسست از مفسران گذشته، توجه به واقعیتهای سیاسی- اجتماعی، پرهیز از اسرائیلیات و احادیث ضعیف، تأکید بر تاریخ صدر اسلام و عقل گرایی از شاخصه های مهم قرآن گرایان محسوب می شود. تفسیر سیاسی قرآن پس از شکست تجارب گوناگون مدرنیته های ایرانی از جمله تجدد سیاسی در قالب مشروطه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی در قالب پهلویسم و گسترش خرافات در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، برای سامان بخشی جامعه ایران شکل گرفت.


پیشگامان تفسیر سیاسی قرآن (سید اسدالله خرقانی، رضاقلی شریعت سنگلجی و سید محمود طالقانی) با عرضه معضلات و مشکلات جامعه ایران به قرآن رویکرد جدیدی در قرآن پژوهی ابداع کردند و بین قران و واقعیتهای اجتماعی- سیاسی تعامل ایجاد نمودند. اتخاذ چنین رویکردی باعث ایدئولوژیک شدن مذهب گردید و ایدئولوژی اسلامی در تقابل با ایدئولوژی های مارکسیسم، لیبرالیسم و سلطنت قرار گرفت.


براساس این رویکرد نظام اجتماعی مانند نظام طبیعی دارای ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده است. ارکان جامعه از جمله اقتصاد، سیاست، جهاد و فرهنگ قانونمند و منطبق بر سنت های الهی می باشد. بنا به اعتقاد قرآن گرایان جامعه ای بطرف توسعه و پیشرفت گام بر می دارد که با شناخت جامع اصول و سنت های الهی در جامعه و عالم هستی هماهنگ حرکت کند. نظام سیاسی در چنین جامعه غیر استبدادی و با مشارکت مردم قوام پیدا می کند که قرآن گرایان از آن تعبیر به «حکومت اسلامی شورایی» و «دموکراسی اسلامی» می کنند و در عرصه اقتصادی به مالکیت خصوصی تاکید دارند،


برای رسیدن به چنین جامعه ای مهمترین مؤلفه خود آگاهی مردم از خود، جامعه و نظام بین الملل است. آگاه شدن مردم از فواید نظام سیاسی غیر استبدادی، جامعه منسجم، غیر متشتت، عقلانی، مردم را برای دستیابی و رسیدن به چنین جامعه مطلوبی به تلاش و کوشش وامی دارد. در راستای چنین برداشتی از قرآن بود که بحث وحدت و همگرایی، خرافات زدایی، احیای روحیه انسان مسلمان که بر اثر سلطه غرب به رخوت و سستی گرایده بود و همگانی کردن مفاهیم رهایی بخش قرآن در اولویت قرآن گرایان قرار گرفت. قرآن گرایی تحولات و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری بر جای گذاشت که برخی از این نتایج در متن تحقیق اشاره یا توضیح داده شده است.


 

مطالب مرتبط :
  1. تفسیر واژگان قرآن کریم در نمایشگاه قرآن عرضه شد
  2. عرضه ۲۹ جلد از تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی در نمایشگاه قرآن
  3. اعزام ۵۰ هزار مبلغ به سراسر کشور در ماه رمضان/ تفسیر قرآن محور برنامه‌ها
  4. رفتارشناسی سیاسی از رهگذر مطالعه فرهنگ سیاسی
  5. مشارکت سیاسی و جمهوریت نظام

پارک علم و فناوری قم

zohur