تفاهم نامه ها

pdf-iconتفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 

pdf-iconتفاهم نامه با بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور

 

pdf-iconتفاهم نامه  دانشگاه تهران

 

pdf-iconتفاهم نامه با اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

 

pdf-iconتفاهم نامه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای مرکز قم

 

pdf-iconتفاهم نامه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور

 

تفاهم نامه های پارک

 

pdf-iconپارک علم و فناوری  دانشگاه تهران

 

pdf-iconدانشگاه قم

 

pdf-iconشرکت شهرکهای صنعتی استان قم

 

pdf-iconمرکز تحقیقات کشاورزی

پارک علم و فناوری قم

zohur