۱۷ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، مدیر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح در مورد اینکه اصلح در یک نظام اسلامی چگونه مشخص می شود به خبرنگار مهر گفت : اصلح یکی به روش مطالعات کتابخانه ای که البته روش ناقصی است تشخیص داده می شود. این روش اینگونه است که برویم داخل کتاب ها بگردیم ببینیم مدیر خوب چه ویژگی هایی دارد انسان توانمند چه ویزگی هایی، بعد ببینیم آیا فرد مورد نظر دارای این ویژگی ها است یا نیست.


وی افزود: ضمن اینکه این روش لازم است و روش غلطی نیست ولی ناقص است. یک روش بهتر، دقیقتر و کاملتر این است که نه با عقل نظری و فلسفی بلکه با عقل عملی به تشخیص اصلح بپردازیم. عقل عملی معیارهای خودش را فقط از داخل کتاب ها پیدا نمی کند علاوه بر آن در کف خیابان و در ساحت عمل می رود و ارزیابی می کند. بسا ویژگی هایی که روی کاغذ می تواند مثبت باشد و در کف خیابان و صحنه عملی شدنی نباشد نمی گویم بد باشد بلکه عملی نباشد.


رهدار در ادامه سخنانش بیان کرد: حالا اگر مدیری در صحنه عمل رفت آن ویژگی های خوب روی کاغذ را عمل نکرد ضرورتاً نباید نتیجه بگیریم که مدیر خوب و توانمندی نیست باید اصلح را در مقام عمل در نظر گرفت. البته هر عملی متضمن بر پشتوانه های نظری خودش است. خیلی اوقات ارزیابی های ما ارزیابی های انتزاعی است حال اینکه اصلح باید به صورت انضمامی و نه انتزاعی شناخته بشود.


عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد نقش گروهها و نخبگان در معرفی فرد اصلح به مردم هم اظهارداشت:در نظام های پیچیده تمدنی که معمولاً صورت افعال بیان کننده همه آن فعلی نیست که افراد انجام می دهند به این معنی که اقدامات که صورت می گیرد  معمولاً پس زمینه و پشت دارد و عموم مردم در بهترین شرایط صورت ظاهری را در نظر می گیرند و از پس عمل ها اطلاع ندارند شاید لازم هم نباشد که اطلاع داشته باشند در این نظام ها نقش نخبگان یعنی کسانی که از این پس زمینه ها و پشت ها اطلاع دارند فوق العاده است.


وی افزود: بله یک وقتی جامعه بسیط و بدوی است در آن جامعه معمولاً پس زمینه ها پیچیده نیست و اگر هم عملی پس زمینه ای داشته باشد که معمولاً هم دارند همگان زود تشخیص می دهند. اما در عصر پیچیدگی های تمدنی که زندگی می کنیم یعنی یک مسئول یک عملی را انجام می دهد این عمل چند منظوره است شاید ظاهر این رفتار با اهداف اولیه و ظاهریه الان نخواند اما وقتی عمل طرف را تحلیل می کنیم می بینیم که چند منظوره است خب کلی فضا عوض می شود.


رهدار اظهارداشت: در این عصر به دلیل پیچیدگی هایی که ساحت عمل را گرفته لازم است که به تحلیل نخبگان و کارشناسان احترام بگذاریم. زیرا اینها کسانی هستند که به دلیل موقعیت اداری و شغلی و البته فکری و نظری اشان با آن پس زمینه های عمل مسئولین کنار آمده اند و از آنها گزارش می دهند. بدون تفسیر نخبگانی از رفتار مسئولین در عصر پیچیدگی امکان درک صحیح یک عمل توسط توده مردم وجود ندارد.


وی در مورد اینکه تکلیف مردم در انتخاب اصلح چیست هم تصریح کرد: واژه مردم واژه کلانی است شامل توده ها وعوام مردم و نخبگان هم می شود. باید به یک دیالکتیک یا یک تعامل حداکثری بین توده مردم و نخبگان تن بدهیم. از یک طرف نخبگان ظرفیت ادراکی توده را در نظر بگیرند موقعیت تحمل توده را بسنجند توده هم ظرفیت ادراکی و تحلیلی نخبگان را در نظر بگیرد


مدیر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح بیان کرد: یعنی نه توده بی خیال تحلیل های نخبگان بشود و نه نخبگان بی خیال ظرفیت های توده بشوند. یعنی یک نخبه ممکن است یک طرح کاملاً کارآمد خوب و قوی داشته باشد، اما به دلیل این که قبل از این روی بالا بردن ادراک عمومی توده تلاشی صورت نگرفته این طرح را نه می تواند ارائه کند و اگر هم ارائه کند نمی تواند همه آن را اجرایی کند به دلیل اینکه توده آماده نیست اجتماع رشد نکرده است.


رهدار درپایان یادآور شد: هم نخبگان باید متناسب با رشدی که خودشان پیدا می کنند به یک نسبتی توده زمانه اشان را رشد بدهند هم مردم ضمن دریافت هایی که خودشان دارند تحلیل های حوزه نخبگانی را جدی بگیرند. بدین گونه تقریباً جمعی بین ظرفیت توده و ظرفیت های توده نخبگانی بدست می آید.

مطالب مرتبط :
  1. اظهار تاسف از کمبود موقوفات قرآنی/ لزوم ارائه راهکار عملی حل مسائل بانوان از دیدگاه قرآن و اهل بیت
  2. نخبگان مردم را به پاسداری از اصل ولایت فقیه ترغیب کنند
  3. باید حرف نخبگان شنیده شود/ نقش نخبگان در لحظات حساس مشخص می شود
  4. مناسب ترین الگوی تعامل با نوجوانان/ احترام اساس تعامل درست است
  5. وظیفه نخبگان در مواقع حساس/ نقش نخبگان در سازندگی جامعه

پارک علم و فناوری قم

zohur