۱ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب دین و علم، ترجمه کتاب جامعی است که «ایان باربور» در سال ۱۹۹۸ آنرا با عنوان دین و علم: مسائل تاریخی و معاصر منتشر ساخت.


کتاب دین و علم که تلفیق سنجیده ای است از دو کتاب مسائلی در باب علم و دین و دین در عصر علم، علاوه بر اینکه بر پژوهشهای علمی متأخر مشتمل است، پژوهشهای دینی و کلامی جدید و نیز رویکردهای نو در بررسی تاریخ ارتباط علم و دین را نیز مدنظر قرار داده است.


نویسنده غرض از تألیف کتاب را کندوکاوی برای تعیین جایگاه دین در دوران علم و نیز ارائه تفسیری از دین معرفی می کند و درصدد آن است که بتواند هم پاسخگوی ایمان مذهبی باشد و هم به علوم معاصر عنایت داشته باشد.


این کتاب به موضوع بررسی رابطه علم و دین می پردازد. تاریخ ارتباط علم و دین دارای قدمت زیادی است، اما بررسی ارتباط علم و دین، به طور کلی و پیامدهای فلسفی ـ الهیاتی علوم معاصر، به طور خاص، تا اواسط قرن حاضر به صورتی متمرکز و منسجم انجام نشده بود.


کتاب دین و علم تألیف «ایان باربور» با ترجمه پیروز فطورچی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۹۱۰ صفحه و قیمت ۴۰۰۰۰ تومان منتشر شده است. 


 کتاب روش شناسی صدرالمتألهین منتشر شد 

 

در کتاب  کتاب روش شناسی صدرالمتألهین به لطف الهی سه نوآوری در خلال بحثهای رساله به تحقیق پیوسته است. آنچه این نوشتار در جست و جوی آن است، تأکید هرچه بیشتر بر هماهنگی شریعت و عقل در حکمت متعالیه و تأکید بر جایگاه وحی در مبادی این حکمت است.


در فصل اول این نگاشته نتیجه ای که می توان به دست آورد این است که صدرالمتألهین به علت جایگاه و نیز قوت و کاربرد کامل و بی نقصی که نصوص وحیانی و اسلامی از دو نشئه این عالم و جهان آخرت دارد، در قبال عقل به اهمیت نقش آن توجه نموده و در بیشتر آثار خود به تمامی از آیات و روایات استفاده کامل برده است.


فصل دوم همچنان که صدرالمتألهین در مسئله فهم متن و معناشناختی از اصل به طور وافر بهره گرفته است، در مسائلی مانند هستی شناخت و نیز معرفت شناسی،جملگی از واقعیت و رئالیسم استفاده کامل برده است.


سومین فصل تبیینی به وسیله نویسنده از طریقه کلی صدرالمتألهین در نحوه دستیابی به معارف عمیق و مدلولات تأویلی نصوص وحیانی که به شکل تعاملی و دیالکتیکی در هر یک از مرحله ها صورت پذیرفته ترسیم و ارائه گردیده است.


در پایان فصل چهارم ثقل بحث در این رساله بر این مطلب متمرکز است که ملاصدرا از تأویل در نص به عنوان یک روش برای کشف باطن امور و نیل به حقیقت آنها استفاده کرده است.


کتاب روش‌شناسی صدرالمتألهین به قلم غلامرضا میناگر به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۳۶۸ صفحه و قیمت ۱۸۰۰۰ تومان منتشر شده است.


کتاب عقلانیت علمی منتشر شد


فرض جامعه علمی این است که دانشمندان هدفی را در علم دنبال می کنند و در پی تولید انواع خاصی از نظریه ها هستند. این هدف، یا دستیابی به نظریه های تبیین گر صادق است، یا تولید نظریه های سودمند یا ارائه نظریه های پیش بینی کننده.


تبیین عقلانی علم همانا تبیین بر عوامل دورنی است. قید درونی به معنای این است که عوامل مذکور فقط با چهره هایی از رابطه میان نظریه ها با شواهد و قراین موجود سر و کار دارند.


موضوع اصلی کتاب نیز گویای تأکید بیشتر بر عوامل منطقی و معرفت شناختی تبیین علمی است؛ هر چند به ضرورت برای نشان دادن پاره ای کاستی های تبیین عقلانی و انگیزه چرخش رویکرد برخی از فیلسوفان علم به تبیینهای غیرعقلانی و کوششهای بعدی برای آمیختن جنبه هایی از این دو رویکرد در تبیینهای ترکیبی و میانه بر شماری عناصر ناخردگرایانه نیز اشاره شده است.


این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است:

فصل اول ـ تجربه گرایی

فصل دوم ـ خردگرایی انتقادی

فصل سوم ـ ناخردگرایی

فصل چهارم ـ طبیعت گرایی دستوری

فصل پنجم ـ کثرت گرایی روش شناختی


کتاب عقلانیت علمی به قلم مرتضی فتحی زاده به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۲۹۶ صفحه و قیمت ۱۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.


 کتاب نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن منتشر شد 

 

کتاب نقش تاریخی زن در قرآن به تحلیل نقش زن در ادوار مختلف تاریخی از جوامع باستانی و جاهلیت عربی تا دوران مدرن پرداخته و در نگاهی دیگر جایگاه زن از دیدگاه قرآن را در حوزه خانواده و اجتماع واکاوی می کند.


معرفی زنان الگو در قرآن از دیگر بخشهای این کتاب است که نقش برجسته ای در الگوسازی برای دختران جوان دارد.


یکی از ارکان نهضت حضرت رسول(ص) احیای شخصیت زن و اعاده حیثیت انسانی او در جامعه و پایان دادن به طفیلی دانستن شخصیت زن بود که در طول تاریخ، جابران و جاهلان آنرا حفظ کرده بودند. اسلام با افکار خرافی پلید شمردن زنان مبارزه و دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیاء معرفی می کند. علت غایی آفرینش، انسان است و مسئله جنسیت مطرح نیست، بلکه هر یک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده اند.


این کتاب در سه فصل سامان یافته است:

فصل اول: نقش زن در تاریخ

فصل دوم: نقش زن از دیدگاه قرآن

فصل سوم: زنان الگو در قرآن


کتاب نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن به قلم سید ابراهیم حسینی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، ۱۹۲ صفحه و قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.


کتاب جنبش ضد استعماری جنوب منتشر شد

 

 کتاب جنبش ضد استعماری جنوب(مبارزات آیت الله بلادی بوشهری در جنگ جهانی اول علیه انگلستان) از پنج بخش تشکیل شده است: بخش اول، درباره اهمیت جهانی خلیج فارس و ورود استعمارگران در این منطقه استراتژیک است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر منابع طبیعی نفت برای قدرتهای اروپایی اهمیت فراوان دارد.


در بخش دوم، سابقه نفوذ انگلیسیها در بوشهر شرح داده شده است و همچنین اشاره شده است که قبل از بوشهر، بندر عباس محل استقرار شرکت هند شرقی انگلیس بوده و سپس با توجه به اهمیت بوشهر بندرعباس جایش را به بوشهر داده و انگلستان پایگاه خود را به بوشهر منتقل نموده است.


در بخش سوم، وقایع و اتفاقات بوشهر، از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول، بررسی می شود و انجمنهایی که بر اثر انقلاب مشروطه به وجود می آیند و همچنین قیام سیدمرتضی اهرمی علیه انگلستان توضیح داده می شود.


در بخش چهارم، بوشهر از تبعید سیدمرتضی اهرمی تا جنگ جهانی اول و همچنین شروع جنگ جهانی اول و اشغال بوشهر بررسی شده است. بخش پنجم، درباره مبارزات خستگی ناپذیر سیدعبدالله بلادی بوشهری در جهت شکل دادن به قیام عمومی علیه استعمار انگلیس است.


کتاب جنبش ضد استعماری جنوب(مبارزات آیت الله بلادی بوشهری در جنگ جهانی اول علیه انگلستان) به قلم محمد شیخ نوری به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۴۴۸ صفحه و قیمت ۱۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی «حیات، حکمت و حکومت پیامبر اعظم (ص)»/ خبرهایی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  2. کتاب فلسفه اسلامی(طرح درسهایی برای آموزش به کودکان) منتشر شد
  3. کتاب «قرآن شناخت» منتشر شد
  4. وقتی ذبیح‌الله منصوری ترجمه یک مقاله را به کتاب تبدیل کرد/ تعجب هانری کربن از ترجمه کتابش در ایران
  5. معاون علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه: نقش مرکز رشد علوم انسانی در ارتقای پیوست فرهنگی کالاها مهم است

پارک علم و فناوری قم

zohur