۱۷ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، ستون فقرات هر نظامی را مردم تشکیل می دهند که با پذیرش حکومت به حاکمیت قدرت بخشیده و زمینه اجرای قوانین و سیاست ها را فراهم می آورند و همین پشتیبانی مردم از حاکمیت است که اقتدار هر نظامی را به ارمغان می آورد. در نظام اسلامی هم پشتیبانی مردم مهمترین عامل پایداری آن است. البته در نظام اسلامی هم عواملی می تواند موجب تخلیه عقبه نظام شود که باید بدانها توجه شود.


- کمرنگ شدن فرهنگ جنگ و فرهنگ انقلاب در بین مردم

از جلوه های ویژه انقلاب اسلامی ما حاکمیت اسلام در قالب فرهنگ انقلاب و تجلی آن در فرهنگ جبهه و جنگ می باشد که همان تلاش جهاد، فداکاری، یگانگی و یکدلی در پرتو اسلام است. حال چنانچه این فرهنگ در میان مردم کمرنگ می شود و رفته رفته فرهنگ غیر ارزشی، رفاه طلبی، دنیاخواهی و منیت به جای آن حاکم گردد به طور قطع و یقین به مرور فرهنگ منحط غرب بر آن مسلط می گردد و در نتیجه انقلاب و نظام  اسلامی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.


- گوش دادن به تبلیغات دشمن

تبلیغات گسترده و و سیع دشمن انقلاب از بدو شکل گیری به ابزاری مستمر و هدفدار علیه اسلام و جمهوری اسلامی تبدیل شده و گوش دادن به تبلیغات سوء دشمن و اثرپذیری از آن سم مهلکی است که ملت را به وادی یاس و نابودی و اضمحلال آن می کشاند، زیرا دشمن همواره در مسیر تبلیغات خود درصدد ضربه زدن و نابودی استقلال و تمامیت نظام اسلامی ما می باشد و ما باید آگاهی و هوشیاری کامل در مقابل شگردهای تبلیغاتی دشمن داشته باشیم و مردم را با ترفندهای دشمن آشنا سازیم.


- غفلت از دشمن

امام علی(ع) در باب دشمن شناسی می فرمایند: دشمن همیشه دشمن است و هیچ گاه نباید دشمنی او را فراموش و از او غفلت کرد. به ویژه آنکه دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی ریشه در مبانی فکری و باورهای دینی مردم مسلمان ایران دارد. به همین خاطر دشمنی با انقلاب اسلامی و دین اسلام پایان ناپذیربوده و تمام شدنی نیست. زیرا نه ملت ایران حاضر است که از اصول اساسی انقلاب اسلامی ارزش های دینی خود عدول نماید و نه استکبار جهانی حاضر می شود تا از سلطه و استثمار خویش دست برداشته و از منافع خود چشم بپوشد، لذا این دشمن همیشگی خواهد بود و چنانچه ما ملت مسلمان ایران از دشمن خویش غافل شویم خدای ناکرده خود را از کید و مکر آنان در امان ببینیم، مرتکب اشتباه بزرگی شده و آنگاه ضربه های به اسلام و انقلاب اسلامی جبران ناپذیر خواهند بود.


- تفرقه و کینه توزی نسبت به یکدیگر

از جمله القائات دشمن نسبت به مردم، القاء تفرقه تحت عنوان جناح بندیهای موهوم سیاسی از طریق رسانه های خبری می باشد، لذا چنانچه مردم تحت تاثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفته و اتحاد و یگانگی خود را از دست بدهند و آنگاه در مقابل یکدیگر صف آرایی نمایند در آن صورت است که انقلاب اسلامی که بر پایه وحدت و یکپارچگی استوار می باشد در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. وحدت در مقابل دشمن از عوامل موفقیت ملت بوده است، لذا دشمن برای از بین بردن آن سعی دارد تا بین افراد ملت بذر اختلاف و دوگانگی بپاشد و باید علاقه و دلسوزی نسبت به یکدیگر داشته باشیم و وظیفه همه ما حفظ وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمن می باشد.


- بی اعتمادی به نظام و مسئولین

همانگونه که اعتماد مردم به مسئولین و نظام خود موجب ایثار و فداکاری و حرکت آنها همگام با دولتمردان و مسئولین می باشد و اقتدار ملی نظام را به دنبال خواهد داشت، متقابلا بی اعتمادی مردم نسبت به نظام و مسئولین خویش از عوامل مهلکی است که پشتوانه انقلاب یعنی مردم را از آن جدا می کند و نظام را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.


بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مهم بدون شک آگاهی و هوشیاری و توانمندی مردم پشتوانه عظیمی برای نظام اسلامی محسوب می شود و مسئولین نظام موظفند برای حفظ و تقویت پشتوانه عظیم مردمی خود در آگاهی دادن و آموزش علم و دانش به اقشار مختلف مردم و نیز رفع فقر و محرومیت آنها بکوشند در غیر این صورت است که علاوه بر سو استفاده دشمن از جهل مردم و در سایه مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان می کوشد تا ضربات جبران ناپذیری را متوجه انقلاب و نظام نماید.

مطالب مرتبط :
  1. عوامل پایداری جامعه؛ از اتحاد مردم تا تربیت و تهذیب فردی
  2. اولیّت معیشت و اولویت فرهنگ/ حوزه فرهنگ در مباحث کاندیداها مغفول است
  3. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  4. رفتارشناسی سیاسی از رهگذر مطالعه فرهنگ سیاسی
  5. نقش مشارکت سیاسی درسرنوشت جامعه/ دموکراسی با مشارکت معنا پیدا می کند

پارک علم و فناوری قم

zohur