۳۱ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، فردا سال تحصیلی جدید در ایران شروع می شود که این امر با دغدغه والدین همراه است. دخالت آموزشی والدین در امور تحصیلی دانش آموزان که به دو طریق مشارکت مستقیم در انجام تکالیف درسی و یا فراهم کردن محیط مناسبی در منزل جهت مطالعه ی دانش آموز صورت می پذیرد موضوع بحث بسیاری از تحقیقات است. به طور یقین خانه و جامعه بر تکالیف درسی دانش آموزان تاثیرات به سزایی دارد و در این مبحث به طور اختصاربه این موضوع می پردازیم.


محققان توجه خود را به سه فعالیت عمده معطوف کرده اند که در مدت زمان حضور دانش آموز در منزل با فعالیت انجام تکالیف آموزشی به رقابت پرداخته و سعی دارند تا توجه و زمان اختصاص داده شده به انجام تکالیف درسی را به خود اختصاص دهند. به طور خلاصه رابطه ی هر یک از این سه فعالیت با میزان فراگیری مطالب آموزشی را مورد بررسی قرارمی دهیم.


آیا تماشای تلویزیون بر میزان فراگیری مطالب آموزشی تاثیر دارد؟ تصور کلی عامه ی مردم این چنین بوده است که تماشای تلویزیون میزان فراگیری مطالب آموزشی را کاهش می دهد، زیرا جایگزین فعالیت هایی نظیر انجام مطالعه ی آزاد و یا انجام تکالیف درسی می شود که به نوبه ی خود در فراگیری مطالب آموزشی موثرند.


نظریات دیگر به دلیل دخالت های تماشای تلویزیون در پیشرفت قدرت شناختی کودکان، آن را مانعی برای فراگیری مطالب درسی به حساب می آورند. در رابطه با این نظریات شواهد تجربی موجود است که بررسی یک نمونه ی مطالعاتی ملی از وجود رابطه ی منفی میان فراگیری مطالب و میزان تماشای تلویزیون از سوی دانش آموزان خبر می دهد. به هر حال تاثیرات منفی تماشای تلویزیون در هر مطالعه و تحقیق به چشم نمی خورد. بنابر این می توان گفت بر اساس نحوه ی بررسی این رابطه میزان حساسیت و صحت آن تغییر می کند. در حقیقت برخی از پژوهش ها نشان می دهند که تماشای تلویزیون به علت توزیع میزان متوسطی از مدت زمان حضور دانش آموز در منزل ،میزان فراگیری مطالب آموزشی را کاهش می دهد.


آیا دانش آموزانی که در ساعات بعد از مدرسه مشغول به کار می شوند عملکرد خوبی در مدارس دارند؟ استخدام دانش آموزان در ساعات بعد از مدرسه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. دلیل این امر این است که تعداد زیادی از دانش آموزان عهده دار مشاغل مختلفی هستند. اشتغال در محدوده ی زمانی خاصی در هفته برای دانش آموزان مقطع متوسطه مفید خواهد بود اما با فراتر رفتن ساعات کاری از این محدوده ی زمانی، موضوع اشتغال بر فعالیت های آموزشی تاثیر منفی خواهد گذاشت.


بسیاری از دانش آموزان که در فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند در مقایسه با تحقیقات فراوانی که در زمینه تاثیرات آموزشی تکالیف درسی، تلویزیون و اشتغال صورت گرفته است توجه کمی به نقش فعالیت های فوق برنامه در شکل گیری اقدامات تحصیلی دانش آموزان شده است. فعالیت های فوق برنامه ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم بر اقدامات آموزشی دانش آموزان تاثیر گذرا داشته باشند.


به نظر می رسد فعالیت های فوق برنامه مستقیما مدت زمان انجام مطالعه ی تکالیف را به خود اختصاص می دهند، اما به هر حال تاثیرات غیر مستقیم برخی از گروهها و کانون های تربیتی می توانند مثبت باشد. پژوهش ها نشان داده دانش آموزانی که در معرض ترک مدارس قرار داشتند میزان این خطر در دانش آموزانی که در فعالیت های فوق برنامه شرکت کرده بودند کمتر بوده است. در کل تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته رابطه ی میان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و میزان فراگیری مطالب را، رابطه مثبتی معرفی می نماید.


در نتیجه می توان گفت اینکه دانش آموزان چگونه ساعات بعد از مدرسه خود را سپری می کنند، می تواند به پیش بینی اقدامات آنها در مدرسه کمک زیادی کند. از این گذشته فعالیت هایی که بعد از اتمام مدارس صورت گرفته و مستقیما به فراگیری مطالب آموزشی مربوط می شوند و یا اینکه به پرورش تعریفی مثبت از مدارس می پردازند تاثیرات مثبتی بر میزان فراگیری مطالب داشتند.در مقابل فعالیت هایی که تعاریف دیگری را جایگزین تعاریف آموزشی می نمایند در مجموع تاثیری منفی بر میزان فراگیری مطالب داشتند.

مطالب مرتبط :
  1. بازدید دانش آموزان ممتاز شاهد نجمیه از مرکز رشد
  2. سیستم آموزشی جوابگوی نیازهای جامعه ما نبوده است
  3. تأکید بر روشهای تدریجی آموزش مفاهیم قرآن/ بررسی آفات تربیت دینی در محیط های آموزشی
  4. عوامل پایداری جامعه؛ از اتحاد مردم تا تربیت و تهذیب فردی
  5. اگر عوامل دانشگاه نقششان را درست ایفا کنند روحیه پرسشگری دانشجویان بالا می رود

پارک علم و فناوری قم

zohur