۸ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، شهریار زرشناس، در جلسه نهم دور دوم درسگفتار نقد ایدئولوژی‌های مدرن، گفت: کسی نمی تواند علیه تئوریهای مدرن سخن بگوید که اگر هم بگوید آن چنان مورد حملات شدید رسانه‌ای و جنگ روانی قرار می‌گیرد که صدایش به جایی نرسیده و خفه شود. اصولا عالم مدرن، رسانه به شکل نوین را به این دلیل به وجود آورد که عوام را تحت کنترل و سیطره خود قرار داده تا بتواند استیلای خود را تحکیم بخشد که متاسفانه این موضوع حتی در ایران نیز رسوخ یافته است.


مارکسیست‌های مارکسیت تر از مارکس


زرشناس در این جلسه با بیان اینکه از نظر مارکس تاریخ پویا و در حال تطور است و اعتقاد نداشت که تاریخ ماهیتی ثابت دارد بیان داشت: مارکس در این درک خود همه تاریخ را با ماتریالیسم و اقتصاد تعریف می‌کند. در خود مارکس به صورت کمرنگ و در مارکیسیت‌های پس از او مانند انگلس به صورت بیشتر این تلقی از تاریخ وجود دارد که نوعی دیالکتیک باعث وقایع مختلف تاریخی می‌شود.


وی افزود: مارکس در مانیفست خود برای اولین بار تقسیم بندی تاریخی ارائه می‌کند و در همین جاست که بیان می‌دارد که تمام تاریخ بشر، تاریخ جنگ‌ها و تضادهای طبقاتی است که همین دیدگاه شاکله اندیشه تاریخی او را شکل می‌دهد.


روایت مارکس از جامعه اولیه انسانی


این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با بیان این که ‌از منظر مارکس تاریخ، پنج دوره اصلی داشت گفت: در اولین دوره که کمون اولیه است، مارکس همانند همه غربی‌ها و غرب زده‌ها اعتقاد داشت که انسان‌ها در ابتدا گله‌هایی از پستانداران بودند و اولین حالت زندگی آنها زندگی اشتراکی است. در این کمون رشد ابزار این‌قدر ضعیف است که اضافه تولید وجود ندارد و به همین دلیل مجبور می‌شوند که همه از تولیدات استفاده کرده تا زنده بمانند بنابراین چیزی اضافه نمی‌ماند که باعث به وجود آمدن طبقه شود.


وی با اشاره به دومین مرحله تاریخی از نظر مارکس گفت:‌ پس از آن به علت پیشرفت ابزار تولید و افزایش محصولات، کمون‌ها در جنگ با هم موفق می‌شدند عده‌ای را اسیر بگیرند و به جای کشتن اسرا به آنها اضافه محصولات را بدهند و به جایش بیگاری بکشند که این دوره برده‌داری بود.


اغلب علوم مدرن توهم است


زرشناس با انتقاد از علم مدرن، این قبیل سخنان را ناشی تخیلاتی بدون سند دانست و گفت: تمام این سخنان توهمات و تخیلاتی است که بر مبنای دلایل سستی بنا شده است که مشخص نیست تا چه میزان حقیقت دارد و اصولا سند محکمی بر درستی مدعای غربی‌ها و غرب‌زاده‌های داخلی نظیر داریوش شایگان که معتقد به این سخنان هستند وجود ندارد.


وی اضافه کرد:‌ در کل بیراهه نیست که بگوییم تئوری‌های علوم طبیعی و انسانی غرب مملو از توهم است اما به دلیل قدرت بی حد و حصر رسانه‌ای و مالی غرب که نشأت گرفته از قدرت نظامی دولت‌های غربی است کسی نمی‌تواند علیه این تئوری‌های عمدتا مبتنی بر تخیلات سخن بگوید.


رسانه مدرن، ابزاری برای استیلا بر بشر


زرشناس با بیان اینکه اگر هم کسی بخواهد علیه این موارد سخن بگوید آن چنان مورد حملات شدید رسانه‌ای و جنگ روانی قرار می‌گیرد که صدایش به جایی نرسیده و خفه شود، گفت: اصولا عالم مدرن، رسانه به شکل نوین را به این دلیل به وجود آورد که عوام را تحت کنترل و سیطره خود قرار داده تا بتواند استیلای خود را تحکیم بخشد که متأسفانه این موضوع حتی در ایران نیز رسوخ یافته است.


وی افزود: به عنوان مثال نمی‌خواهم از برخی اشتباهات آقای احمدی نژاد دفاع کنم اما دیدیم که وی به دلیل عدم همسویی با برخی، چگونه مورد شدیدترین حملات رسانه‌ای و تبلیغی و تخریبی قرار گرفت تا وجهه او را از بین ببرند. زشت‌ترین جوک‌ها و پیامک‌ها علیه وی در سطح وسیع پخش شد تا احمدی نژاد را تخریب کنند.


زرشناس در پایان سخنانش گفت: اصولا دنیای مدرن به دنبال حاکمیت میان‌مایه‌ها و حتی فرومایه‌هاست و در بین عوالم تاریخی مختلف بشر، افق عالم مدرن حقیرترین و پست‌ترین افق نگاه است که در دو گانه سود و لذت خلاصه شده است.

مطالب مرتبط :
  1. نقش مخاطب در کارکرد اخلاقی رسانه های گروهی
  2. تصور کم اهمیت بودن علوم انسانی از علوم طبیعی از پایه غلط است
  3. بزرگترین قدرت نرم افزاری جامعه علوم انسانی است/ حاکمیت غیرعلوم انسانی ها بر سیاستگذاری علوم انسانی
  4. رتبه وشأن علوم انسانی پائین تر از علوم طبیعی در نظر گرفته می شود
  5. اهمیت اندیشه‌های نوین در آموزش آکادمیک تاریخ/ لزوم پیوند تاریخ با دیگر رشته‌های علوم انسانی

پارک علم و فناوری قم

zohur