۱۹ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در این جلسه که به بررسی پیش‌نویس اساسنامه بنیاد ملی عفاف و حجاب اختصاص داشت، اعضاء نظرات خود را پیرامون این پیش نویس ارائه کردند.


نیاز به تعریف مشخص و رسمی از مفهوم نظارت و پایش عفاف و حجاب، حمایت مادی و معنوی از توسعه عفاف و حجاب، توجه به لزوم شناسایی نیازهای مرتبط با عفاف و حجاب، لزوم تقسیم کار ملی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی در زمینه عفاف و حجاب و توجه به برنامه‌های اجرایی سیاست‌های مصوب عفاف و حجاب توسط دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از جمله مواردی بود که توسط اعضاء مورد تأکید قرار گرفت.


بنیاد ملی عفاف و حجاب با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مرتبط با حوزه حجاب و عفاف، در جهت اجرایی شدن اهداف بند  راهبردهای ملی و بندهای ۱۳ تا ۱۷ اقدامات ملی راهبرد کلان پنجم نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب جلسه ۷۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب اساسنامه این بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل خواهد شد.


همچنین اجرای مصوبات این بنیاد به صورت هماهنگ در سطوح ملی توسط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط :
  1. رعایت عفاف و حجاب در جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد/ درباره عفاف و حجاب نمی توان حالت تهاجمی داشت
  2. عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب ضعیف بوده است
  3. رسانه‌ها مانیفیستی در حوزه عفاف و حجاب ندارند/اختلاف سلیقه در حاکمیت مردم را سرگردان می کند
  4. ۲۶ دستگاه وظایفی در قبال عفاف و حجاب دارند اما بسیاری از آنها به وظایف خود عمل نمی کنند
  5. سازمان اوقاف رتبه نخست را در ترویج فرهنگ حجاب در سال ۹۲ به دست آورد

پارک علم و فناوری قم

zohur