۸ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، شرکت توسعه و تدبیر جوامع سلام درهفدهمین شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی به دوره رشد ارتقا یافت.

بنابراین گزارش، این شرکت مستقر در مرکز رشد علوم انسانی با مدیریت جناب آقای آقایا در زمینه وب های جهان اسلام فعالیت دارد، توانست با کسب امتیاز لازم از دوره پیش رشد به دوره رشد ارتقا یابد.

مطالب مرتبط :
  1. چهارمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  2. با بررسی سه ایده ارایه شده؛پنجمین شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  3. گامی موثر در راستای تحقق نوآوری در علوم انسانی و کاربردی سازی یافته های علوم انسانی رقم خورد؛تفاهم نامه مرکز رشد علوم انسانی و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به امضا رسید
  4. مرکز رشد علوم انسانی برگزار می کند؛ برگزاری دوره آموزشی اصول حقوق تجارت شامل قوانین کار، تجارت و بیمه
  5. اولین شورای پذیرش ورود واحدهای فناوری به دوره رشد برگزار شد

پارک علم و فناوری قم

zohur