۳۱ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، آنچه در ادامه آمده‌ است بخشی از سخنان سردبیر ماهنامه می‌باشد: با عنایت خداوند و همه سبب‌سازی‌هایش اینک شاهد انتشار صدمین شماره اطلاعات حکمت و معرفت هستیم. در همه این سال‌ها (۱۳۹۳- ۱۳۸۶) مرهون همه محققان، مؤلفان و مترجمانی بوده‌ایم که دستاورد تلاش‌های ارجمندشان را برای انتشار در اختیار مجله قرارداده‌اند. قدردان همه این عزیزان و خوانندگان فرهیخته که سرمایه‌های اصلی مجله‌اند، هستیم. مثل گذشته، همه سعی مجله بر آن خواهد بود که ارتباط شایسته‌ای میان این دو گروه برقرار شود و ارتقائی در نحوه و سطح گفتگوهای فکری معاصر در ایران اسلامی حاصل شود.


در این شماره‌ ویژه مقالات کسانی از جمله عبدالحسین آذرنگ، همایون همتی، ناصر فکوهی، سوزان ولف، جویا جهانبخش، روی باسکار انتشار یافته‌است.


موضوع محوری دفتر این ماه «معنای زندگی۳» نام دارد. اولین بخش این ویژه نامه که به مناسبت صدمین شماره مجله نگاشته شده‌است، با نوشتاری از انشاالله رحمتی سردبیر مجله اطلاعات حکمت و معرفت آغاز گشته و با سه گفتگو ادامه و پایان یافته است: «فلسفه از راز و رمز تا سبزی‌فروشی‌ها» گفتگویی با عبدالحسین آذرنگ از منیره پنج‌تنی،‌ «دین، ژورنالیسم، فلسفه» گفتگویی با همایون همتی از علی بابایی و در نهایت بخش ویژه صدمین شماره با گفتگویی از منیره پنج‌تنی با ناصر فکوهی به نام «جایگاه فلسفه: دانشگاه یا مطبوعات؟» به پایان می‌رسد.


با مقاله‌ای از نغمه پروان در مقام دبیر شماره‌ صدم با عنوان «معنای زندگی» به سوی مقالات و گفتگوهای پرونده ویژه این ماه هدایت می‌شویم. اولین گفتگوی بخش دفتر ماه با عنوان «معنای زندگی از دیدگاه روانشناسی» گفتگویی‌ست از نغمه پروان با علی‌رضا شیری.


در ادامه «معنای زندگی» عنوان مقاله‌ای است از سوزان ولف و ترجمه مسعود فریامنش. سومین نوشتار این بخش «کامیابی و غایتمندی زندگی» نام دارد، مقاله‌ای از لورنس جیمز و ترجمه‌ای از زهره همت است.


«دین به زندگی معنا می‌بخشد»، عنوان مقاله‌ای است از لوییس پی. پویمن فیلسوف آمریکایی که فعالیت‌ها و جستارهای او بیشتر در باب اخلاق و فلسفه دین بوده‌ است، زهرا پروان، ترجمه این مقاله را به عهده داشته‌ است.


مقاله دیگری در ادامه انتشار یافته که با عنوان «چه چیز به زندگی معنا می‌بخشد؟»  از دو رهبرد دینی و اخلاقی روایت می‌کند، این نوشتار روایتی‌ست از جان ککس و ترجمه نغمه پروان. «رنج انسان در کتاب ایوب» نوشتاری است از مهدی ابوطالبی یزدی، در این مقاله سعی بر آن بوده با توجه به کتاب ایوب که از مهمترین کتابهای عهد عتیق است، به مسئله رنج به عنوان مشکلی مهم در باب معنای زندگی می‌پردازد.


“مرگ و معنای زیستن”، مقاله‌ای است از  سیده زهرا حسینی که در آن نوع نگاه به مرگ را از نوع نگرش به زندگی و نگرش به زندگی را برخاسته از نظام جهان بینی و الهیاتی فرد توصیف می کند و روش کشف این عوامل را توجه به کاربردهای زبانی و دایره واژگان هر شخص می‌داند در نتیجه به همین سبب وارد زبان مولوی در رابطه با ایده مرگ خواهی او می شود.


بخش ادب و هنر صدمین شماره این ماهنامه شامل دو نوشتار است: «سعدی‌خوانی در آکسفورد» به قلم جویا جهانبخش و «زیباشناسی متمایز» از ووادیسواف تاتارکیویچ با ترجمه‌ای از سید جواد فندرسکی و ویرایش شادی حدادپور خیابان.


«رئالیسم انتقادی و نقد سنت پوزیتیویسم»  اولین نوشته بخش اندیشه و نظر صدمین شماره می‌باشد، این متن به قلم روی باسکار و ترجمه رضا ماحوزی است.


در ادامه بخش سوم و پایانی نوشتار بلندی از هانری کربن به ترجمه انشالله رحمتی با عنوان «تجلی الهی و تولد روحانی در عرفان اسماعیلیه» انتشار یافته‌است.


«وظیفه اخلاقی داشتن فرزند» آخرین نوشتار این بخش به قلم سول اسمیلنسکی نگاشته و به همت امیرحسین خداپرست به فارسی برگردانده شده‌است.


بخش کتاب این شماره شامل دو قسمت می‌باشد، «روایت و نیایش» از سید مسعود رضوی و «معرفی کتاب خارجی» از کیان رضوی. در ادامه به عنوان بخش پایانی «گزارش» وقایع فرهنگی فلسفی رخ داده در یک ماه گذشته به چاپ رسیده‌ است.

مطالب مرتبط :
  1. شماره جدید مجله اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد/ بررسی هگل پژوهی در ایران
  2. شماره نود و چهارم مجله اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد/ رویکردهای دین‌پژوهی در جهان معاصر
  3. شماره ۸۸ مجله «اطلاعات حکمت و معرفت» منتشر شد
  4. جدیدترین شماره مجله اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد/ بررسی فلسفه عکاسی
  5. شماره جدید اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد/ فلسفه دین یا فلسفه‌های دین

پارک علم و فناوری قم

zohur