۲۶ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «حقوق اسلامی، معرفت شناسی و تجدد Islamic Law, Epistemology and Modernity» توسط «اشک پی. داهلن» نوشته شده است. 


کتاب، در تعقیب مسیر پیش گفته، کوشیده است تا به مشربهای مختلف و متعدد مطالعات فلسفه حقوق در ایران نظر اندازد و ذیل مطالعه ای فراگیر، تنوع حاکم بر این گروه از مطالعات را نشان دهد.


در این کتاب، مشخصا، به مجموعه باروری از بحث و نظر در مطالعات فلسفه حقوق و فقه در ایران اشاره شده است که نمایندگانی ویژه فکری آن بعضا فراتر از مرزهای این کشور در جهان اسلام شناخته شده اند.


از جمله دلمشغولی های کتاب توضیح چند و چون مواجهه فیلسوفان فقه و حقوق با مقوله تجدد است. مقوله ای که به باور نویسنده موجب درگرفتن بحثهای متعدد و متنوع در رویکرد به حقوق اسلامی در ایران شده است. توجه به فلسفه فقه و حقوق در ایران، مطابق آنچه در کتاب آمده است، جایگاهی قابل توجه به این کشور در مطالعات فلسفه حقوق اسلامی می بخشد و آنرا به صورت غیرقابل انکاری به مکانی پررونق برای بحثهای متعدد و متنوع علمی تبدیل کرده است.


جهت انجام این مهم کتاب کوشیده است تا به طرح مفاهیم تازه ای در ایران اشاره کند که ذیل چنین ملاقاتی با اندیشه جدید مورد توجه قرار گرفته است؛ ایده های نوینی نظیر توضیح متن شناسانه و هرمنوتیکی مواجهه با متن، طرح پرسشهای معرفت شناسانه در نگاه به حقوق اسلامی و توجه به پیش نیازهای روش شناسانه در انجام بررسیهای فقهی و حقوقی ازجمله این موارد است.


کتاب مورد بحث، در راه انجام تحقیقات پیش گفته، به بررسی نظریات برخی از فیلسوفان فقه و حقوق، از جمله آیت الله جوادی آملی همت گماشته است. این کتاب همچنین به پیشنهاد یک دسته بندی ویژه در مطالعه نظریات موجود در عرصه مطالعاتی «فلسفه حقوق» در ایران پرداخته است. مطابق این پیشنهاد ما با سه گروه نظریات سنتگرا، مدرن و پست مدرن در این حوزه مطالعاتی مواجه هستیم.


کتاب توسط انتشارات «تیلور اند فرنسیس» که در عرصه مطالعات علوم انسانی آثار مهمی را عرضه داشته است، منتشر شده است.

 

 

مطالب مرتبط :
  1. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  2. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی
  3. سبک زندگی اسلامی بر اساس موازین حقوقی بررسی شد/حقوق اسلامی در خاورمیانه
  4. نخستین دوسالانه ایران‌شناسی در تهران برگزار می‌شود/ تأسیس دبیرخانه ایران‌شناسی
  5. کتاب«حکمت اسلامی و عالم معاصر» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur