۳ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دین یک عامل مهم در جمعیت شناسی است که در پروژه های آینده رشد جمعیت و همچنین سایر شاخصهای اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. یک مجله جدید تحت عنوان «کتاب سال جمعیت شناسی دینی در سطح جهان» برای اولین بار تمرکز جمعیت شناختی کمّی روی مطالعه دین داشته است.


این مجله مقاله خود را با همکاری وگارد اسکیربک کارشناس جمعیت شناسی دینی موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیتمهای کاربردی منتشر کرده است.


وین : رشد تنوع در دین و قومیت


براساس نتایج تحقیقات مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیتمهای کاربردی و مارکوس اسپرینگر از آکادمی علوم اتریش و رامون بائر از مؤسسه جمعیت شناسی وین، تنوع دینی و قومی شهر وین رو به افزایش است. این امر توضیح می دهد که چگونه تنوع دینی و قومی وین طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ متحول شده است.


این تحقیق منعکس کننده ساختار در حال تغییر دینی و قومی وین است که از سال ۱۹۷۰ با شاهد افزایش تعداد مهاجران بوده است. این تحقیقات نشان می دهد در سال ۲۰۱۱، یک سوم از جمعیت وین خارج از کشور متولد شده بودند، درحالی که در سال ۲۰۰۱، اکثریت این مهاجران از ترکیه و یوگسلاوی وارد کشور شده بودند، در سال ۲۰۱۱ جمعیت مهاجران متنوع تر شده بود و دربرگیرنده تازه واردانی از آلمان، لهستان، مجارستان، رومانی و بلغارستان بود.


در همین زمان تعداد پیروان مذهب کاتولیک روم در شهر از ۸۰ درصد سال ۱۹۷۱ به کمتر از ۵۰ درصد در سلا ۲۰۰۱ رسید. کاهش تعداد کاتولیکها در وین هم به علت افزایش قطع ارتباط برخی از افراد با جامعه دینی خود و هم ظهور تعداد قابل توجهی از پیروان ادیان مختلف در شهر است.


این تحقیق همچنین ترکیب مناطق اطراف وین را نیز ارزیابی کرده است و نشان می دهد که اکثر مهاجران در مناطق داخلی وین و در محله هایی زندگی می کنند که تعداد مهاجرین و تنوع آنها در آنجا زیاد است. حومه های خارجی وین عمدتا محل زندگی افرادی است که در اتریش با تعلق دینی کاتولیک متولد شده اند.


اروپا: مهاجرت و تغییر دینی


براساس مقاله ای که در همین مجله منتشر شده و طی آن کمیت تعلقات دینی جمعیت اروپا بررسی شده، مسیحیان ۷۵ درصد جمعیت اروپا را تشکیل داده اند. این تحقیق که توسط مارسین استوناوسکی محقق مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستمهای کاربردی انجام شده نشان می دهد که ۱۸ درصد جمعیت اروپا اظهار داشتند که هیچ تعلق دینی ندارند و مسلمانان سومین جمعیت بزرگ اروپا را با ۶ درصد به خود اختصاص داده اند. این تحقیقات نشان دهنده توزیع دین براساس جنس و سن در ۴۲ کشور است و اولین تحقیقی به شمار می رود که تحلیل جمعیت شناختی با چنین جزئیاتی درباره سراسر اروپا ارائه کرده است. این تحقیق نشان می دهد که جمعیت مسیحی اروپا نسبتا پیر بوده و میانگین سن آنها ۴۱٫۷ سال است درحالی که میانگین سن جمعیت مسلمان اروپا ۳۱٫۸ سال است.


درک جهانی: روش شناسی مطالعه دین و جمعیت شناسی


مقاله سوم که در این مجله منتشر شده ارائه کننده روش شناسی است که تحقیق چشم انداز جهانی دینی مرکز تحقیقاتی پیو در سال ۲۰۱۲ براساس آن تحقیق خود را ارائه کرده است؛ این تحقیق جزِئی‌ترین تحقیق جمعیت شناختی به شمار می رود که تاکنون درباره جمعیت دینی در سطح جهان انجام شده است.


این تحقیق براساس ۲۵۰۰ آمار، تحقیقات و اطلاعات ثبت شده انجام شده و نشان می دهد که ۸۴ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۱۰ خود را متعلق به یک جامعه دینی می دانستند. این تحقیق همچنین مشخص کرده است که یک نفر از هر شش نفر در سراسر جهان اظهار می دارد که هیچ تعلق دینی ندارد.


این تحقیق دربرگیرنده آمارهایی از ترکیبات دینی بیش از ۲۳۰ کشور و منطقه مختلف در جهان است و برای اولین بار اطلاعات هرم جمعیتی پیروان هر دینی را فراهم کرده است.


براساس این تحقیق شکاف وسیعی بین میانگین سن مسلمانان و پیروان سایر ادیان وجود دارد، به طوری که جمعیت مسلمان در سراسر دنیا جوانتر محسوب می شوند.


این گزارش توسط مرکز تحقیقاتی پیو با همکاری محققان پروژه سن و تغییر گروه در مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستمهای کاربردی از جمله وگارد اسکیربک، مارسین استوناوسکی، میخائیلا پوتانکوکوا انجام شده است.

مطالب مرتبط :
  1. گردهمایی رهبران ادیان مختلف در آستانه اجلاس تغییرات جوی سازمان ملل
  2. «روش ­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران» بررسی می شود
  3. تفاوت اسلام با سایر ادیان/ تأکید بر تفکر و تعقل در قرآن و روایات
  4. مسلمان بودن منافاتی با رفاه مادی و اجتماعی ندارد/ ضرورت وجود یک زمینه دینی برای حل مشکلات اجتماعی
  5. تفاوت دیدگاه اسلام درباره حکومت با سایر ادیان/ نگاه اسلام به انسان تک بعدی نیست

پارک علم و فناوری قم

zohur