۱۹ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب ارامنه در جنگ جهانی اول با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان که امروزه روشی قابل اتکا در نزد مورخان است، می کوشد در قالب بخشها و فصلهای پیش رو و با اتکا به دو رکن اسناد و تحلیل، به تجزیه و تبیین پرسشها و آزمون فرضیه های تحقیق بپردازد.


بخشها و فصلها از این قرارند: بخش اول تحت عنوان کلیات، به طرح مسأله، پرسشهای تحقیق، پیشینه پژوهش و نقد و بررسی منابع اختصاص دارد.


در بخش دوم نگاهی گذرا خواهیم داشت بر تاریخ ارمنیان از عصر باستان تا دوره صفوی ـ عثمانی. این بخش در بردارنده فصولی درخصوص جغرافیای تاریخی ارمنستان ، خاستگاه و دین ارمنیان، ارامنه در دوره حاکمیت عثمانی ها و جایگاه آنان در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه عثمانی است.


بخش سوم به ریشه یابی مسأله ارمنی می پردازد و نقش ارامنه را در عصر تنظیمات، مشروطه اول عثمانی و دوران سلطنت عبدالحمید مورد بررسی قرار می دهد.


در فصل چهارم همین بخش از همکاری ارامنه با ترکان جوان در انقلاب ۱۹۰۸ و مشارکت فعال آنان در کنگره های اول و دوم آزادیخواهان عثمانی سخن به میان آمده است.


بخش پنجم و پایانی کتاب به مسأله ارمنی پس از جنگ جهانی اختصاص دارد که در قالب معاهدات سور، مسکو، قارص و لوزان به بحث و بررسی درباره آنها پرداخته شده است.


مبحث پایانی این بخش به تداوم مسأله ارمنی در عصر جمهوری ترکیه و موضوع شناسایی قتل عام و موضع دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در قبال آن اختصاص دارد.


کتاب ارامنه در جنگ جهانی اول به قلم رضا دهقانی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۵۷۶ صفحه و با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  2. فراخوان مقاله همایش «مناسبات فکری ایران و عثمانی»/ تصوف و عرفان از خراسان تا آناتولی
  3. نشست باستان- نشانه شناسی برگزار می شود/ بررسی و تشریح نحوه شکل گیری معنا در باستان شناسی
  4. «مکتب اخباری در ایران عصر صفوی» بررسی می شود
  5. مکتب اخباری در ایران عصر صفوی بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur