۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» صبح امروز ۳۱ خرداد به مدت دو روز در کتابخانه ملی آغاز شد.


دکتر صادق واعظ‌ زاده رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی سخنانی در این کنفرانس گفت: در تهیه برنامه‌های توسعه کشور از الگوها و تجارب مختلف توسعه تقلید شده و به مبانی اسلامی و شرایط بومی توجه کافی نشده است. از تجربه های موفق توسعه فقط در چارچوب یک الگوی جامع پیشرفت می‌توان استفاده کرد. مبانی این الگو، معیار موفق بودن تجارب دیگران است. بدون داشتن الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیروی از موفقیت‌های دیگران موجب تشتت و عدم انسجام سیاست‌ها و برنامه های توسعه کشور می‌شود و منابع و سرمایه های کشور هدر می‌رود. یک سیاست و برنامه توسعه که در یک کشور و در یک زمان موفق بوده معلوم نیست که در شرایط و زمان دیگر موفق باشد.


وی افزود: موفقیت الگوهای توسعه به خصوصیات فکری و اعتقادی و روحی جوامع و امکانات و شرایط تاریخی و اقلیمی آنها وابسته است. ملت ایران که از نظر سرمایه معنوی و مادی فوق‌العاده غنی است و تجارب طولانی در تمدن و پیشرفت دارد نباید شیفته توسعه دیگران یا فریفته گذشته خود شود. سرمایه های مادی و معنوی و میراث تاریخی ایران مواد لازم برای ساختن آینده ای بهتر بر طبق یک الگوی جامع است.


دکتر واعظ زاده با اشاره به اهمیت تدوین الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت در کشور اظهارداشت: اکنون که در حال تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم باید بدانیم چه نسبتی بین الگوهای توسعه و مبانی دینی و خصوصیات روحی و روانی و شرایط کشور ما برقرار است. در طراحی الگوی پیشرفت ایران به تجارب و عبرت‌های جوامع دیگر بی اعتنایی نمی‌شود. اما بین الگوهای توسعه و ارزش‌ها و اقتضائات اسلامی ایرانی مصالحه نخواهد شد.


وی با اشاره به اینکه تهیه الگوی پیشرفت کشور از جنس طراحی و مهندسی نیست که بتوان آن را با استفاده از فرمول‌ها و نرم افزارهای موجود انجام داد، تصریح کرد: تهیه الگو از جنس کار علمی و پژوهش راهبردی است و احتیاج به تولید و ابداع فرمول‌ها و نرم افزارهای جدید دارد.


دکتر واعظ‌زاده گفت: الگوی پیشرفت محصول کار علمی و پژوهشی است و روش تهیه الگوی پیشرفت روش پژوهش است و به بررسی انتقادی پیشینه موضوع احتیاج دارد. بنابراین در تهیه الگوی پیشرفت ایران به الگوهای توسعه بی اعتنایی نمی‌شود و از آنها تقلید هم نمی‌شود. بلکه نظریه‌ها و تجارب توسعه عمیقاً واکاوی می‌شود و بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی و شرایط و اقتضائات ایران الگوی جدیدی تهیه می‌شود. در ضمن این کار در کنار دیدن موفقیت‌ها، از عبرت‌های توسعه کشورهای صنعتی نباید غفلت کرد. هزینه‌هایی که در جریان توسعه جوامع صنعتی بر خود آنها و بر همه دنیا تحمیل شده و نتایجی که به بار آورده را باید دید.


وی با عنوان این نکته که تهیه الگوی پیشرفت کشور یک کار اداری و اجرایی و یک کار برنامه ریزی معمول نیست، گفت: تهیه الگو به عنوان یک کار علمی و پژوهشی کار متفکران و محققان و صاحب‌نظران عالم و پر تجربه است و به تیز هوشی و نوجویی جوانان نیاز دارد. تهیه مبانی الگو با استفاده از حدود یک صد مقاله آغاز شده و در حال انجام است.


رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: واکاوی انتقادی نظریه‌ها و تجارب توسعه بخش دیگر کار تهیه الگو است که با استفاده از حدود ۱۵۰ مقاله تهیه شده انجام می‌شود. مراحل تهیه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در نقشه راه تهیه و تدوین الگو مشخص شده و به ترتیب انجام می‌شود. پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از تدوین به رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.

مطالب مرتبط :
  1. فراخوان مقالات سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  2. اخلاق در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بررسی می شود
  3. رونمایی کتاب بیانات مقام معظم رهبری پیرامون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  4. کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد
  5. مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی/ آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پارک علم و فناوری قم

zohur