۱۷ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه بوعلی سینا در تاریخ فلسفه و تأثیر آن بر سنت فلسفی غرب گفت: بوعلی سینا در تاریخ فلسفه چهره شاخص و مشهوری است. این شاخص بودن تنها محدود به فلسفه اسلامی و جهان اسلام نمی شود و در تاریخ فلسفه غرب نیز بوعلی سینا چهره ممتازی است.


وی در ادامه تصریح کرد: بوعلی سینا در فاصله میان تاریخ فلسفه باستان و دنیای مدرن چهره و متفکری شاخص و ممتاز به شمار می رود.


مؤلف “نیهیلیسم قبل از نیچه” افزود: تنها رقیب واقعی او در این خصوص “آکوئیناس” است. اگر در غرب بر سنت مسیحی توجه و تأکید کنیم نقش و اهمیت “آکوئیناس” را در سنت مسیحی متوجه خواهیم شد.


وی یادآور شد: این موضوع از آنجا آورده شد که بدانیم بدون اغراق باید گفت علائق فلسفی آکوئیناس بدون وجود ابن سینا ممکن و میسر نبود.


فیلسوف مطرح آمریکایی در ادامه تأکید کرد: به عبارت دیگر اگر ابن سینا نبود، سنت فلسفی آکوئیناس هم وجود نداشت که نشان از تأثیر فلسفی بوعلی سینا بر توماس آکوئیناس و سنت فلسفی در مسیحیت است.


استاد فلسفه دانشگاه دوک تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم بوعلی سینا در فلسفه پیوند دادن دو سنت فلسفی ارسطویی و نوافلاطونی است.


مؤلف “بنیان تاریخ” در پایان تأکید کرد: به عبارت دیگر مهمترین دستاورد فلسفی بوعلی سینا پیوند دادن سنتهای فلسفی ارسطویی و نوافلاطونی است که کاری بزرگ در تاریخ فلسفه است.


مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبن ظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. “هگل”، “هایدگر”، “بنیان تاریخ” و “نیهیلیسم قبل از نیچه” از جمله کتاب های او هستند.

مطالب مرتبط :
  1. مهمترین دستاورد بوعلی سینا گسترش منطق و متافیزیک ارسطویی است
  2. ابن سینا نقش مهمی در گسترش فلسفه داشته است/ تأثیر فیلسوفان معاصر کاتولیک مسیحی از ابن سینا
  3. فهم فلسفه قرون وسطی بدون ابن‌سینا امکان ندارد/ ابن سینا اجمال تفکر فلسفی مسلمانان است
  4. اهدای مجسمه بوعلی سینا به دانشگاه پزشکی مینسک
  5. پیروی بوعلی سینا‌ از ارسطو تعصب‌آمیز و کورکورانه‌ نیست‌/ اشتراک آرای بوعلی و دکارت

پارک علم و فناوری قم

zohur