۱۷ آذر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار

 

رئیس  و تنی چند از مسئولین دانشگاه آزاد خمین از مراکز رشد تابعه پارک علم و فناوری قم بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید که با هدف مشاوره و انتقال تجربیات به منظور ایجاد مرکز رشد در دانشگاه آزاد خمین صورت گرفت، جناب آقای شوشتری مدیر مراکز رشد پارک ضمن خوش آمدگویی توضیحات مفصلی درخصوص عملکرد مراکز رشد علوم انسانی و جامع پارک و نحوه و میزان حمایت های صورت گرفته از واحدهای فناور عضو ارائه داد. گفتنی است در پایان این جلسه جناب آقای دکتر شمسی و هیئ همراه از برخی واحدهای فناور عضو پارک بازدید بعمل آوردند.

مطالب مرتبط :
  1. شرکت مدیر و کارشناسان مراکز رشد پارک علم و فناوری قم در کارگاه «فرآیندها و شیوه‌های اجرایی در مراکز رشد فناوری»
  2. بازدید مدیران پارک علم و فناوری و مراکز رشد تابعه از ۲ واحد فناور علوم انسانی
  3. بازدید جمعی از مدیران حوزه های علمیه خواهران از مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  4. بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی هنر از پارک علم و فناوری قم
  5. بازدید معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از واحدهای فناور عضو مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم

zohur