۱۷ آبان ۱۳۹۳ موضوع: اخبار

تعدادی از مدیران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فنّاوری قم بازدید کردند.

به گزارش  روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، دراین بازدید ظرفیت های همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  مرکز رشد علوم انسانی پارک قم که اولین مرکز رشد در زمینه علوم انسانی در کشور می باشد؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک و واحد فناور بارقه هنر اسلامی بازدید به عمل آمد.
لازم به توضیح است در ابتدای این بازدید، آقای شوشتری مدیر مراکز رشد پارک  درخصوص معرفی پارک علم و فناوری و مراکز رشد تابعه و دستاوردهای دانش بنیان آن توضیحاتی به اجمال ارائه داد.
مطالب مرتبط :
  1. بازدید جمعی از مدیران حوزه های علمیه خواهران از مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  2. بازدید مدیران عالی حوزوی از مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  3. بازدید وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه های علمیه از غرفه مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  4. مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری در بازدید از مرکزرشد: درصدد تشکیل مجمع مشورتی مدیران علم و فناوری هستیم
  5. بازدید مدیران پارک علم و فناوری و مراکز رشد تابعه از ۲ واحد فناور علوم انسانی

پارک علم و فناوری قم

zohur