۸ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


یه گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در حاشیه نمایشگاه قرآن با بیان این مطلب که وظیفه همه ما علاوه بر قرائت و فهم معانی آیات قرآن کریم، عمل به آن است، تصریح کرد: در آیات مبارک قرآن تاکید بر عمل صالح شده که همان عمل به قرآن کریم است.


وی با بیان این مطلب که قرآن برای هدایت انسانها نازل شده است، افزود: قرآن باید راهنمای ما قرار گرفته و از آیات آن برای داشتن زندگی قرآنی استفاده کنیم.


دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اینکه سبک زندگی قرآنی یعنی عمل کردن به قرآن در زندگی، بیان داشت: منظور از زندگی قرآنی این است که رفتار ما با خودمان، رفتار ما با دیگران و رفتار ما در جامعه مبتنی بر تعالیم اسلامی و دینی باشد.


وی با بیان این مطلب که اجتماع قرآنیان از چند جنبه حائز اهمیت است تصریح کرد: در این گردهمایی قاریان قرآن با سبک زندگی قرآنی آشنا می شوند، چرا که سبک زندگی قرآنی نیز نیاز به آموختن دارد. قاریان قرآن در وهله اول خود باید با تعالیم قرآنی در خصوص سبک زندگی آشنا شده و به آن عمل کنند.


وی اضافه کرد: اگر رفتار قاریان ما متناسب با سبک زندگی قرآنی شد همان طور که قرائت قرآن آنها در دلهای مردم اثرمی گذارد سبک زندگی قرآنی آنها نیز برای مردم الگو خواهد شد.


دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با اشاره به اینکه از اولین فواید اجتماع قرآنیان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، آشنا شدن آنان با تجارب قرآنی یکدیگر در عمل به قرآن و ترویج مفاهیم قرآنی در زمینه های مختلف به یکدیگر است، افزود: قاریان قرآن و قرآن پژوهان با دور هم جمع شدن ضمن آنکه در زمینه آموزش قرآن به انتقال تجارب یکدیگر می پردازند، منجر به ترویج معارف و مفاهیم قرآن کریم در جامعه می شود.


وی با تأکید بر اینکه ما نیازمند آن هستیم با ترویج مفاهیم قرآن کریم این مسائل تبدیل به فرهنگ شود، تصریح کرد: بدون آنکه مفاهیم قرآن تبدیل به فرهنگ شود نمی توانیم جامعه قرآنی داشته باشیم، لذا باید در روابط اجتماعی، آداب و رسوم و … نیز بر مبنای آموزه های قرآن حرکت کنیم.


آیت الله اراکی اظهار داشت: بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم می تواند ما را به سوی سبک زندگی قرآنی هدایت کند و جامعه ما با حرکت به سمت فرهنگ قرآنی شاهد تبدیل آموزه های قرآن به فرهنگ اجتماعی خواهد شود.


وی از جمله آثار مثبت این نمایشگاه را منشاء ترویج مفاهیم و تعالیم قرآن دانست و افزود: رساندن پیام قرآن یکی از آثار مهم این قبیل نمایشگاه به شمار می رود.


وی ضمن تشکر از دست اندرکاران این دوره از نمایشگاه تصریح کرد: با توجه به انعکاسی که این نمایشگاه در جامعه داشته و علاقه‌مندی جوانان در بازدید از نمایشگاه می توان به درستی این استنباط را داشت که مجریان و برگزارکنندگان نمایشگاه به توفیقات لازم دست یافته اند.


آیت الله اراکی در پایان بیان کرد: امیدواریم دست اندرکاران نمایشگاه با ارزیابی نقاط قوت و ضعف و میزان تأثیرگذاری آن در اقشار مختلف مردم سالهای آینده نمایشگاه قرآنی باشکوه تر و قوی تر از این دوره را برگزار کنند.

مطالب مرتبط :
  1. روشهای ترویج مفاهیم قرآنی در محیط‌های آموزش و پرورش بررسی می شود
  2. بخش مشاوره و گفتگوهای قرآنی نمایشگاه قرآن افتتاح می شود
  3. عرضه ۲۰۰ اثر مکتوب و نرم‌افزاری مرکز فرهنگ و معارف در نمایشگاه قرآن
  4. تأکید بر روشهای تدریجی آموزش مفاهیم قرآن/ بررسی آفات تربیت دینی در محیط های آموزشی
  5. مدینه فاضله اسلامی با سبک زندگی قرآنی محقق می‌شود/تجلیل از ۲۰ فعال و خادم قرآن

پارک علم و فناوری قم

zohur