۲ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکترعین الله خادمی در مورد نقش دانشگاه ها در روحیه پرسشگری دانشجویان به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه اگر عواملی که سازنده آن هستند خوب و درست عمل کنند روحیه پرسشگری دانشجویان هم بالا می رود. بدین معنی که اگر استادان و نظام آموزشی و متون آموزشی هر کدام نقششان را به درستی ایفاء کنند می توانند بسیار در جریان و روحیه پرسشگری در جامعه علمی و به خصوص دانشجویان و همینطور در فرهنگ سیاسی و اعتقادی ما بسیار مفید و مؤثر باشد.


این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و فلسفه افزود: بنابراین، این تأثیرگذاری منوط به تحقق بعضی شرایط است که هم استادان هم نظام آموزشی هم متون آموزشی چنین شرایط و ویژگی هایی را داشته باشند.


این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه در حال حاضر روحیه پرسشگری در دانشگاه های ما چه میزان است هم اظهار داشت: با حد مطلوب فاصله زیادی داریم. همیشه باید نسبت به وضع موجود خودمان معترض باشیم تا با اعتراض نسبت به وضع موجود و هدف گذاری نسبت به وضعیت آرمانی گام به گام به وضعیت مطلوب و آرمانی نزدیک شویم.


این استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره اینکه حاکمیت گرایش های سیاسی خاص چه تأثیری بر روحیه پرسشگری دانشجویان دارد هم تصریح کرد: اگر بتوانیم زمینه تعامل و گفتگوی اندیشه های مختلف را فراهم بکنیم زمینه برای پرسشگری فراهم تر می شود و اگر هر جریانی باشد که بخواهد راه را برای تفکر به صورت مطلق ببندد قطعاً به جریان و روحیه پرسشگری آسیب می زند.

مطالب مرتبط :
  1. فقدان روحیه پرسشگری در دانشجویان سبب خمودی در دانشگاه می شود/ پرسشگری در حوزه علوم انسانی در نازلترین حد قرار دارد
  2. اگر دانشگاه به گرایشهای سیاسی پیوند بخورد روحیه پرسشگری از بین می‌رود
  3. پرسشگری آغاز تفکر فلسفی و خلاقیت ذهنی کودکان است
  4. مرکز رشد علوم انسانی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاهم همکاری امضا می کنند
  5. افزایش سطح کیفی دانشگاه هدف رئیس جمهوری آینده در آموزش عالی باشد

پارک علم و فناوری قم

zohur