۱۲ اسفند ۱۳۹۳ موضوع: اخبار, اخبار حوزه دین و اندیشه

IMG13153877 (1)

اولین نشست اتاق فکر علوم انسانی، با هدف کمک به تجاری سازی محصولات در حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم با حضور اساتید حوزه علوم انسانی کشور در محل پارک علم و فناوری قم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، حجج اسلام زینتی عضو هیات علمی دانشگاه جامعة المصطفی، حصاری معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، سیدمحمدحسین نواب دبیرکمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مظفری مسئول بخش حوزوی مرکز رشد علوم انسانی و حقی مدیر کل دفتر مطالعات پژوهشی معاونت پژوهش حوزه های علمیه، دکتر عارف؛ رئیس پارک علم و فناوری قم، حمید رضا شوشتری؛ مدیر مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم و دبیر این اتاق فکر، اعضای اتاق فکر علوم انسانی می باشند که  دراین نشست پیرامون مبانی مراکز رشد و تجاری سازی محصولات حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم بحث و تبادل نظر انجام شد.
گفتنی است، شناسایی فرصت ها و تهدید های موجود پیش روی مرکز رشد علوم انسانی، ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری به منظور بهبود فرایند حمایت از ایده ها و طرح های دانش بنیان حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم، بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی در حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم، اندیشیدن در مورد  مسائل و موضوعات مختلف و خلق ایده و فکرجدید در حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم، از اهداف تشکیل اتاق فکر علوم انسانی می باشد.

مطالب مرتبط :
  1. اولین جلسه هم اندیشی مدیران مراکز رشد علوم انسانی سراسر کشور برگزار شد
  2. نشست اعضاء اتاق فکر حامیان فناوری و نوآوری استان قم برگزار شد
  3. در ادامه سلسله کارگاه های آموزشی مرکز رشد علوم انسانی؛کارگاه خلاقیت و نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش برگزارشد
  4. تاکید دبیر ستاد فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری بر لزوم حمایت از واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی
  5. مدیر خانه علوم و فنون آموزش و پرورش: همکاری و تعامل نخبگان فرهنگی با مرکز رشد علوم انسانی یک اصل اجتناب ناپذیر است

پارک علم و فناوری قم

zohur