۱۰ اسفند ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر،ا مید نیکداد سردبیر این مجله گفت: در سر‌پژوهه این فصلنامه که توسط اینجانب نوشته شده است به مباحتی همچون تعریف تربیت دینی، اصول و فضاهای مورد نیاز برای تربیت دینی کودک پرداخته شده است.


وی با اشاره به عناوین این شماره خاطرنشان کرد: مقاله “بررسی شیوه‌های کاربردی‌سازی امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان” نوشته آقایان دکتر علی‌نقی فقیهی و حسن نجفی است. از نتایج این پژوهش می‌توان به این مطلب اشاره کرد که نهادینه شدن و اشاعة امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت، مستلزم شناخت کامل مصادیق معروف و منکر، شرایط و مراتب آنها و از همه مهم‌تر گزینش روش‌های مناسب با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی دانش‌آموزان است. همچنین برترین روش، تلفیق روش‌های مستقیم و غیرمستقیم است که باید توسط دست‌اندرکاران نظام آموزشی، طی فرایند طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های درسی اتخاذ شده تا برون‌داده‌های نظام تربیتی طبق ضوابط الهی تربیت شوند.


این مدیر پژوهشی افزود: “تربیت تحقیقی، روشی موثّر در تبلیغ دینی”، دومین مقاله این شماره، توسط رحیم دهقان سیمکانی نوشته شده است. هنگامی که می‌خواهیم فردی را برای قبول حقیقت آماده سازیم، باید با کاوش در اعماق وجودیش، ریشه‌های آن را بیدار کنیم. برای این امر باید تربیت و شیوۀ تربیتی حاکم بر جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند را بازنگری کرده و با دوری گزیدن از تربیت‌های تلقینی و تحمیلی، شیوه‌ای در پیش‌گیریم که اعماق وجودی فرد را با حقیقت مرتبط سازد. شیوۀ پیشنهاد شده جهت تربیتِ موثر در این مقاله، شیوۀ تربیت تحقیقی است. این مقاله ضمن تبیین دو شیوۀ تربیت تلقینی و تحقیقی، بهترین شیوة تبلیغ دینی را تربیت تحقیقی دانسته و معتقد است که تربیتِ مورد لحاظ در حوزۀ تبلیغ، باید از سنخ تربیت فعّال و نه منفعل باشد که از طریق تربیت تحقیقی محقَق می‌شود.


نیکداد اظهار داشت: سرکار خانم مینا خلیلی‌فر و آقایان دکتر سلطانعلی کاظمی  و دکتر حجت ا… جاویدی مقاله دیگر این شماره با عنوان “مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین بر سبک جهت‌گیری مذهبی در دانش‌آموزان پایۀ سوم دورۀ متوسطة شهر شیراز” را نوشته اند و به بررسی این موضوع اشاره دارد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت‏گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت‏گیری مذهبی درون‏فکنی شده، تأثیر عکس داشته و همچنین سبک فرزندپروری آسان‏گیر بر جهت‏گیری مذهبی درون‏فکنی شده، تأثیر منفی دارد؛ اما بر جهت‏گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر خاصی مشاهده نشده است. سبک فرزندپروری مستبدانه بر جهت‌گیری مذهبی درون‏فکنی شده، تأثیر مثبت داشته؛ اما بر جهت‏گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر خاصی مشاهده نمی‏ شود.


سردبیر فصل نامه تربیت تبلیغی به مقاله بعدی این شماره از مجله اشاره کرد و ادامه داد: “نقش آزمایش‏های الهی در تربیت انسان”، مقاله دیگر این فصلنامه نیز توسط دکتر اکبر صالحی نوشته شده است که به بررسی نقش آزمایش‏های الهی در تربیت انسان پرداخته است. آزمایش‏های الهی بر مبنای قرآن، اهدافی نظیرِ تمیز مؤمنان و تمحیص اعمال آنها، شناسایی مجاهدان و صابران، تعیین بهترین سرنوشت برای انسان‏ها و تقویت صبر را آنها دارد. همچنین آزمایش‏های الهی، ویژگی‌هایی نظیرِ تفاوت در سطح دشواری آزمایش‏ها، فراگیر بودن آزمایش‏ها در زندگی، برخوردای از مدت زمان معین و تناسب داشتن آزمایش با سطوح رشد اجتماعی و فردی انسان‏ها و اجتماع دارد. بخش بعدی مقاله، کارکردها و آثار تربیتی آزمایش‏های الهی را در مواردی همچون ایجاد آگاهی، ارتقاء انسان، استحقاق پاداش و کیفر و ایجاد انگیزه و اراده، بررسی و تحلیل می‏ کند.


وی افزود: در مقاله دیگر این فصلنامه که با عنوان “چالش تربیت اسلامی (در باب تقابل جدید، اما وثیق اسلام و مدرنیته)” توسط محمد حسین کیانی، نوشته شده است. نگارنده می‌‌کوشد تا ماهیت تئوریک مدرنیته را به مثابه چالش بنیادین تربیت اسلامی قلمداد کند. البته جهت تحقق تربیت اسلامی در جامعه ایرانی با آسیب‌های دیگری نیز مواجه خواهیم شد و مدرنیته به واسطه عمق و ژرفای متقابلی که با اساس مؤلفه‌های تربیت اسلامی دارد در تضاد آشکار با تحقق تربیت اسلامی است. این نکته مهم را می‌توان در پس تشریح اصول، مبانی و اهداف «تربیت اسلامی» و «مدرنیته» روشن ساخت؛ چرا که تربیت اسلامی مهم‌ترین دغدغه ما است که بر مبنای ایده «تعالی و صیرورت» بنا شده‌است و مدرنیته بی‌محابا به فرهنگ اسلامی‌ ـ‌ ایرانی هجوم برده و مبتنی بر ایده «حلولی و این‌جهانی» است.


نیکداد در مورد مقاله آخر توضیحاتی داد و گفت: در مقاله آخر که با عنوان “بررسی راهکارهای کاربردی‌سازی سبک زندگی اسلامی در نهاد خانواده، برگرفته از احادیث” به این مطلب اشاره دارد که از راهکارهای کاربردی‌سازی مورد تأکید در این پژوهش، می‌توان به تغییر عوامل آسیب‌زا، تمهید شرایط رشد شخصیت افراد، فراهم‌سازی تجربه عملی سبک زندگی اسلامی و عوامل محیطی- اجتماعی اشاره کرد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی که می‌تواند به ‌صورت منظم «سبک زندگی اسلامی» را در درون افراد نهادینه کند و به جامعه رسوخ کند، خانواده است. خانواده‌ای که سرشار از جاذبه الهی؛ یعنی مودّت، محبّت، رحمت، شفقّت و آرامش روانی است.


وی در پایان یاد آور شد: درگفت‌‌وگوی این شماره که با موضوع رابطه تربیت دینی کودک با سبک زندگی اسلامی است، سخنان دکتر علی نقی فقیهی در پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا ‌می‌توان تعریف دقیقی از تربیت دینی ارائه کرد؟ تعریفی از سبک زندگی، به‌ویژه سبک زندگی اسلامی، رابطه‌ای بین سبک زندگی و تربیت وجود دارد و…، آمده است.


 

مطالب مرتبط :
  1. دومین پیش شماره پژوهش نامه تربیت تبلیغی منتشر شد
  2. ره توشه تبلیغی محرم و صفر منتشر شد/شیوه‌‌های تبلیغی امام حسین(ع)
  3. انتشار ششمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم»
  4. نخستین شماره فصلنامه «سیاست متعالیه» منتشر شد
  5. شماره جدید فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur