۱۷ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف وامور خیریه اظهارداشت: آنچه به عنوان «زمین خواری» به سازمان اوقاف نسبت داده شده است در حقیقت ناشی از رفتار بدون تسامحی است که این سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سخت گیرانه و امینانه در حفظ کیان موقوفات از هیچ اقدامی در ارتباط با هیچ شخص حقیقی و حقوقی فرو گذار نمی کند.


وی افزود: شدت عمل در حفظ کیان موقوفات این پیام را برای واقفان و نیک اندیشان به دنبال دارد که بدانند هر جا تهمتی بی پایه و اساس مطرح می شود ناشی از شدت عمل است و دوری از تساهل و تسامح در رفتار امینانه نسبت به موقوفات و امانتی است که واقفین عزیز و حاکمیت اسلامی به این سازمان سپرده است.


معاون امور اوقافی سازمان اوقاف در ادامه سخنانش تصرح کرد: وقوع اشتباه در عملکردهای هر دستگاهی ممکن است و سازمان اوقاف نیز نقد مصلحانه و مشفقانه و مستند را می شنود و می پذیرد و قطعا بررسی می کند، اما بیان اتهام «تجاوز به قوانین» و سوء استفاده از ارتباط با نهادهای حاکمیتی در فضای عمومی جامعه و رسانه نتیجه ای جز «مشوش نمودن ذهن مردم» و کاهش انگیزه های خیرخواهانه ایشان ندارد و مایه افسوس است که شخص یا اشخاصی بدون ملاحظه قانون و مصالح عمومیدر مجامع عمومی سخنانی را بیان می دارند که نه تنها پایه و اساس قانونی ندارد، بلکه اذهان عمومی جامعه رامشوش می کند و موجب ایجاد خدشه و آسیب به وقف به عنوان نهاد ممتاز دینی می شود.


وی با اشاره به بخشی از سخنان این نماینده مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز توسط سازمان اوقاف یا تصرف در اراضی منابع طبیعی گفت: اصولاً در هیچیک از مراجع قانونی شهرسازی، سازمان اوقاف به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز تعریف نشده است، حال با این توصیف چگونه می تواند مجوز ساخت صادر کند جای شگفتی دارد؟! و همین مصداق کوچک نشان از تسلط گوینده این سخن بر قوانین و نظام حقوقی کشور دارد که می بایست شاخصی برای رفتار و گفتار دیگران باشد.


وی افزود: در خصوص اراضی منابع طبیعی نیز رفتار عملکرد سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه ای است که چند سال پیش بین این دو سازمان منعقد شده و شاخص رفتار دو سازمان است و ادعای تصرف در اراضی منابع طبیعی بدون لحاظ وقفیت آن ادعایی بی اساس است.


حاتمی در پایانسخنانش  تصریح کرد : البته سازمان اوقاف ضمن حفظ حق اقدام قانونی و قضایی در پاسخ به این گونه اتهامات، با صدایی رسا، همان گونه که در دفاع از نهاد ممتاز دینی وقف و موقوفات عمل می نماید، پاسخ می دهد که خیراندیشی و گذشت در ذات رفتارهای این سازمان است اما هرجا موضوع در ارتباط با مسأله وقف یعنی رفتار امینانه نسبت به وقف و موقوفات و حفظ امانتی باشد که واقفین و حاکمیت اسلامی به او سپرده اند هیچ گذشت و اغماضی در میان نخواهد بود.

مطالب مرتبط :
  1. احقاق حقوق و ارتقای بهره وری موقوفات از برنامه های ویژه امسال سازمان اوقاف است
  2. ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی وقفی کشور به وقفیت بازگردانده شد
  3. همایش سراسری مسئولان و مدیران اوقاف کشور برگزار می شود
  4. اخذ مالیات از موقوفات به اجرای نیت واقفان خدشه وارد می کند
  5. منابع اوقاف باید به سمت اقتصاد پویا هدایت شود

پارک علم و فناوری قم

zohur