۶ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از بزرگترین آسیبهایی شخصیتی این است که فرد، فردیت خود را در درون جمع و جامعه ای که بدان تعلق دارد، از دست بدهد و از درون تهی، مسخ و از خود بیگانه شود. فرانتس کافکا انسان مسخ شده را مطرح می کند.کارل ماکس بحث از الیناسیون و از خود بیگانگی می کند و بسیاری از متفکران از این آسیب جدی که انسانها را تهدید می کند مطالب و صحبت هایی را ارائه نموده اند.


با شروع زندگی مشترک، دور جدیدی از مناسبات در زندگی هر یک از همسران شروع می شود و نقش تازه ای برای هر یک از آنها در قالب همسر، اعم از زن یا شوهر شکل می گیرد، وظایف تازه ای برای آنها بوجود می آید که در مقابل یکدیگر ناگزیر به اجرای چنین نقش ها و وظایفی هستند. چنانچه این وظایف از سوی زوجین اجرا نشود، زندگی مشترک با مشکل و اختلال روبرو خواهد شد.


هدف از ارائه و مطرح نمودن بحث حریم شخصی این نکته است که هر فردی چه به عنوان عضوی از یک خانواده و یا به عنوان همسر و عضوی از یک واحد سازمانی و همچنین عضوی از یک اجتماع نیاز دارد که در عین حال که احساس همبستگی با واحد اجتماعی که وی عضوی از آن است را بنماید. ولی ضمنا بایستی بتواند فردیت خویش را داشته باشد و احساس آزاد و مستقل بودن ،در عین وابسته بودن به جمع مورد نظر خود را داشته باشد. این نکته بسیار ظریف و حساس است که فرد هم احساس بودن با جمع کند و هم بتواند فردیت خود را حفظ نماید.


زن و شوهر نیز هر یک درعین حال که احساس یکی بودن و وابستگی به یکدیگر را دارند. ولی در عین حال بایستی احساس نمایند که خویشتن خویش را حفظ نموده و همه وجود و خواسته ها، نیازها و رشد و شکوفایی اش تحت الشعاع ازدواج واقع نشود.


البته بایستی خاطر نشان شد که پس از شروع زندگی مشترک و پس از گذشت مدت زمانی زوجین به یکدیگر شباهت هایی پیدا می کنند. خواسته ها و علایق آرزوها، تفریح، شیوه های تربیتی فرزندان به میزان قابل ملاحظه ای مشابه یکدیگر می شود. ولی این متشابه شدن با یکدیگر حد و حدودی دارد. چنانچه از حد معمول و متعارف خارج شود،تبدیل به آسیب رفتار خواهد شد.مشابه یکدیگر شده یا دیگری را شبیه خویش نمودن متفاوت است.


ولی همسر خود را شبیه به خویش نمودن مقوله ای دیگر است در چنین شرایطی موضع زوجین با یکدیگر برابر نیست. همسری که تغییر از طرف مقابل می خواهد خود را در موضعی برتر و بالاتر قرار می دهد و از موضع قدرت و به صورت من دستور می دهم و تو اطاعت کن، برخورد می کند. زوج هایی که چنین نگرش و بر خوردی که با یکدیگر دارند، بزودی از تعادل خارج شده و هر دو نفر به سمت تخریب سوق داده می شوند. همسری که به حریم شخصی و فردی اش تعدی می شود.بزودی احساس مسخ و بیهودگی به وی از دست می دهد.


همسرانی که به یکدیگر علاقمند هستند و به نحوی که راضی به ازدواج با هم شده اند. معمولا جذابیت بیشتری برای یکدیگر دارند، طوری که خواهان آن هستند با هم صحبت کنند با هم غذا بخورند و تفریح و گردش با هم داشته باشند و به عبارتی جامع تر با هم زندگی کنند. وقتی اهمیت زندگی کردن با یکدیگر در این حد باشد، ارزش دو سوم از اوقاتشان را که به طور معمول صرف زندگی خویش می نمایند را مصرف کرده اند ولی میزان یک سوم نیز بایستی صرف زندگی فردی و حریم شخصی فرد شود. و چنانچه این یک سوم مورد تعدی و امر ونهی و مدیریت طرف مقابل قرار بگیرد بتدریج مشکلات شروع خواهد شد و هر فردی به شیوه ای خاص مشکل را بروز خواهد داد. ولی متاسفانه زوج ها به طور معمول در ابتدای زندگی آموزشی در این زمینه ها دریافت نمی کنند.


در نتیجه یکی از ویژگی های فرد سالم از نظر رفتاری شناخت حد و حدود، حریم و مرز خود با دیگران است. فرد سالم از نظر رفتاری فقط خود و نیاز های خویش را نمی بیند دیگران را نیز در نظر می گیرد. برای نیازها و حریم زندگی فردی و خصوصی دیگران ارزش و احترام قائل است و آرامش خویش را نه در کنترل و تملک دیگری، بلکه در حفظ فردیت و رشد و شکوفایی دیگران می بیند. ازدواج و زندگی مشترکی که حریم شخصی و فردیت هر یک ازهمسران در آن رعایت نشود، ازدواج موفقی نخواهد بود. بنابراین برای همسرانی که دارای فرزند هستند حتی برای پیشگیری از آسیب فرزندان نیز به صلاح است که حریم های شخصی یکدیگر را شناسایی و آنها را مراعات تا از زندگی کارآمدتر و موفق تری بهره مند شویم.

مطالب مرتبط :
  1. اغراض شخصی و گروهی نباید مناظره را متأثر سازد
  2. اهمیت اندیشه‌های نوین در آموزش آکادمیک تاریخ/ لزوم پیوند تاریخ با دیگر رشته‌های علوم انسانی

پارک علم و فناوری قم

zohur