۱۶ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، معنی لغوی “نظم” نسبتا صریح و روشن است. نظم در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است. اما معنی مفهومی نظم در حوزه های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم است. این ابهام در حوزه اجتماعی و مطالعات جامعه شناختی نیز وجود دارد.

 

نظم اجتماعی برخاسته از ارزش ها و باورهای اجتماعی جامعه و فرد است. این باورها از مناسبات اجتماعی نشأت می گیرد. هر قدر روابط اجتماعی بر اصول اررزشی استوارتر باشد، نظم اجتماعی از سطح بالاتری برخوردار می شود. رد کردن چراغ قرمز، ریختن آشغال در خیابان‌ و بی توجهی به حق تقدم دیگران در موارد مختلف، فقط بخش کوچکی از رفتار‌های غیراجتماعی است که مدام در زندگی خود با‌ آنها روبرو می شویم.


رفتار‌های ناهنجار اجتماعی می تواند بر افرادی که درصدد رعایت قوانین و هنجار‌ها هستند نیز تاثیر بگذارد، بنابراین باید با ایجاد فرهنگ سازی و وسواس در اجرای قانون، اساس نظم پذیری اجتماعی را تقویت کرد. وقتی مردم احساس کنند در صورت انجام رفتا‌ر‌های ناهنجار مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار می‌گیرند، از انجام رفتار‌ ناهنجار خودداری می کنند و الگوی نظم اجتماعی را می پذیرند.


امروزه زندگی شهری نیازمند توجه به قوانین و آداب شهرنشینی است، چرا که رعایت نکردن حقوق و ملزومات شهروندی، تنش‌ها و ناملا‌یمات اجتماعی زیادی را دامن می‌زند. افراد در درون خانه خود نیز باید مراعات همسایگان را کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند. ‌


اگر نظم اجتماعی را به حس مسئولیت پذیری فرد نسبت به اجتماع تلقی کنیم، بررسی پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی، یک ضرورت منطقی است و جستجوی شیوه های عملی تحقق این پدیده، گام بعدی محسوب می شود. برخی متفکران، تعلیم و تربیت را بازتاب جامعه می دانند و بر این اساس معتقدند هرگونه تغییری در فرهنگ و تربیت، باید برخاسته از تحولات اجتماعی باشد. عده دیگری، با خوشبینی بر این باورند که میان جامعه و تعلیم و تربیت، تعامل روشنی وجود دارد و تحولات فرهنگی و اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند.


اگر بخواهیم رابطه این دو را دقیقتر توصیف کنیم، باید بپذیریم تحولات فرهنگی و تربیتی یکی از اهداف تربیت است. انضباط اجتماعی آثار گسترده و بادوامی بر فرد و جامعه دارد. این آثار در جنبه های فردی مشتمل بر پیوند مسئولیت پذیری اجتماعی، درستکاری، رشد توانمندی ها، توسعه مشارکت های مدنی و بهبود مناسبات مردم است.


زیرپا گذاشتن قوانین و آداب شهر‌وندی، موجبات آزار دیگران و حتی خود را فراهم می‌آورد. گسترش بی‌ نظمی اجتماعی همچنین موجب هرج‌و مرج اجتماعی و از هم پاشیدن اعتماد اجتماعی می‌شود و باعث می گردد هر فردی به فکر منافع فردی به جای منافع عمومی باشد. 


آداب شهر‌وندی گر چه امروز در قالبی نو ارائه می‌شود، اما اخلا‌ق همیشه یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی بوده و حتی پیش از هرچیز تنظیم‌کننده روابط اجتماعی انسانها است و اخلا‌ق در شکل اجتماعی‌اش نیز یک ضرورت اساسی است.
 

مطالب مرتبط :
  1. رئیس جمهور در همه کارها مفاهیم دینی را رعایت کند/ مناظره در شأن نامزدهای ریاست جمهوری نبود
  2. رابطه نشاط اجتماعی و توسعه اجتماعی
  3. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با تقدیر از عملکرد مرکز رشد؛ ایده استفاده از سبک زندگی اسلامی در توسعه شهری عالی است
  4. نشاط اجتماعی با تامین خواسته های مردم پایدار می شود
  5. مسئولیت پذیری در زندگی؛ شاهراه رسیدن به خوشبختی

پارک علم و فناوری قم

zohur