۸ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کودکی که نسبت به خودش احساسات منفی دارد از بی کفایتی و ضعف مفهوم فردی رنج می برد و سازگاری او در محیط دستخوش اختلال می گردد. مفهوم فردی طفل با الگوهای رفتاری والدین او ارتباط دارد. مفهوم فردی عبارت است از قضاوت ارزشمندانه ای که شخص در مورد خودش احساس می کند. بدیهی است چنین احساسی ذهنی بوده و با احساسات فرد نسبت به خودش ارتباط می یابد. ولی شخص احساسی را که از مفهوم فردی خودش دارد در رفتار و گفتار و روابطش با دیگران ظاهر می سازد.


کودکانی که نسبت به خودشان ارزش و اعتبار بیشتری احساس می کنند در رابطه با دیگران موفق تر هستند و در جمع همسالان به جای گوش کردن و تنها شنونده بودن شرکت فعالانه داشته و دارای انگیزه ها و گرایش هایی که سبب ارزشمندی مفهوم فردی می گردد هستند و این باعث استقلال اجتماعی بیشتر و قدرت ابتکار و فعالیت چشمگیرتر د رآنها منتهی می شود.


کودکانی که دارای مفهوم فردی قوی تری هستند والدینی دارند که آنها نیز از این خصوصیت بهره مند می باشند. این نوع پدر و مادران از لحاظ هیجانی نیز دارای ثبات بوده و قدرت موثرتری در مراقبت از کودکان خود نشان می دهند. درباره گروهی از کودکانی که دارای مفهوم فردی ضعیف هستند مادران این گونه کودکان توانایی زیاد در پذیرش آنها داشته و این کیفیت را از طریق محبت، نزدیکی و مهربانی بیشتری برای جدایی کودکان خود نشان می دهند. و محیطی فراهم می کنند که از نظر جسمانی، هیجانی و عقلانی ضعیف بوده و کودکان را مزاحم خود تشخیص داده و حالات هیجانی آنان نسبت به ایشان همراه با خصومت یا بی تفاوتی می باشد.


جالب اینکه والدین کودکانی که دارای مفهوم فردی قوی هستند انضباط دائمی موثری نیز اعمال می کنند که در آن نقش تشویق و تنبیه بارز است. البته این والدین به عقاید و نظریات کودکان خود توجه داشته و به آنها اجازه بحث و گفتگو می دهند و بدین وسیله اعتماد به نفس آنها را تقویت می کنند. در طرح برنامه های خانوادگی آنها را شرکت داده و باعث می شوند که کودک نظریات خودش را ابرازکند. و برعکس والدین کودکان فاقد مفهوم فردی قوی روی معیارهای فشار و خودمختاری تکیه نموده و اجازه کوچکترین ابراز عقیده و بحثی را به بچه های خود نمی دهند.


شاید موثرترین عامل در رفتار والدین نوع اول آنهایی که دارای کودکان با مفهوم فردی قوی هستند رعایت اصل تعادل در کلیه روشهای داد و ستد با فرزندان هستند.این اصل تعادل را میان مراقبت و محافظت از یک طرف و تشویق و خود مختاری و استقلال از جانب دیگر رعایت می نمایند.


نتیجه آنکه ظاهرا همان رفتارهای والدین که سبب ایجاد رفتار اجتماعی موثر و مناسب در کودک می گردد برای به وجود آمدن مفهوم فردی قوی نیز مورد نیاز است. جای تعجب نیست که مفهوم فردی قوی همبستگی زیادی در جهت مثبت با موفقیت تحصیل داشته و عکس آن نیز سبب شکست و عدم موفقیت در امر تحصیل خواهد بود.


در تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده ثابت شده که کودکانی که وضع اجتماعی-اقتصادی بهتری دارند مفهوم فردی قوی تری نشان می دهند ولی آنچه سبب بالا بردن مفهوم فردی می شود چگونگی ارتباط کودک با والدین خودش است، چون حتی کودکانی که از وضع اجتماعی و اقتصادی مناسبی بر خوردار نبوده ولی در محیط خانوادگی آنها گرمی و صفا وصمیمیت وجود دارد دارای مفهوم فردی مناسب یا قوی می باشند.                                                                                                                

مطالب مرتبط :
  1. معرفی سایت "به کودکان فلسفه بیاموزید"
  2. معروفترین روش آموزش فلسفه به کودکان
  3. اصول روابط والدین با فرزند نوجوان/ چرا باید به نوجوان خود اعتماد کنیم
  4. قضاوت منصفانه در روابط همسران/ مهارت قضاوت منصفانه چگونه به دست می آید
  5. آیا کودکان توان عقلی فهم نظریات فلسفی را دارند؟

پارک علم و فناوری قم

zohur