۷ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، وقت یک منبع بسیار ارزشمند حقیقی است که هرگز قابل برگشت نیست و تولید نمی شود. نمی توان آن را به کسی داد و یا از کسی قرض گرفت. تنها ماشینی که دنده عقب ندارد زمان است. پس فقط می توان از آن به نحو احسن استفاده کرد. زمان تنها دارایی مشترک بین انسانهاست که برخی درست از آن بهره می برند، حتی ثانیه ها برایشان ارزشمند است و در ثانیه ها موفقیت خود را مشاهده می کنند. ولی برای برخی روزها و ماهها و سال ها ارزشی ندارد.


ما فقط یک بار حق زیستن داریم و دیگر فرصت دومی برایمان نخواهد بود. هر چه صحیح تر از این وقت استفاده کنیم، برنده ترهستیم. به قول امام صادق (ع) انسان عاقل موظف است زمان خودش را بشناسد و متوجه وظایف خودش باشد. کسی عالم به مقتضیات زمان خود باشد، مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد.


پامبراسلام (ص)می فرمایند در ایام زندگی، لحظه های الهی وجود دارد. در کمین آن فرصت ها باشیم و از آن استفاده کنیم، زیرا عمر محدود است و بیشتر از حد نخواهد بود.


زمان می گذرد و باید با دیدی وسیع و تفکری مثبت در پی کارهای مثبت باشیم. پرونده آدم های مثبت را ببینیم،تمام عشق، خدمت، ایثار، پیروزی و شهامت؛ ولی پرونده های انسان های منفی شکست، بخل، حسادت، بدبینی و مال مردم خوری است ولی زمان برای هر دو یکسان است وزمان مانند چاقویی است که می شود هر استفاده یی از آن نمود. یا اتوبوسی که همه در آن نشسته اند. یکی در خواب، یکی در حال مطالعه، یکی در حال حرف زدن و… بالاخره اتوبوس می رود. اما خوش به حال کسی که این زمان را به زیبایی سپری می کند و کارنامه بسیار درخشانی دارد.


بهتر است زمان را چنین تعبیر کنیم: دانش آموزانی که در یک کلاس نشسته اند، استاد و معلم با توجه به زمان به آنها درس داده، سالها پی در پی سپری شده و الان کارنامه در دست همه قرار گرفته است. یکی همه نمراتش عالی و یکی با تمام نمرات پایین، وکسانی که تلاش مستمر داشته موفق وپیروز به درجات علمی می رسند و فردایش نیز لذت از زندگی و لذت از این زمان خواهد بود ویکی هم با آینده ای تاریک و با افسوس. زمان برای آنها یکسان بوده است. زمان برای هیچ کس برتری ندارد ثانیه ها برای همه یک جور می گذرد، ولی طریقه استفاده از آن خیلی مهم است.


باید با دیدی مثبت و تفکری مثبت با زمان پیش برویم. هرگز از روزگار ناراحت نباشیم.اگر می خواهیم در زندگی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنیم باید از هر لحظه زندگی مان بدرستی استفاده و بهره ببریم. هر فرد در زندگی باید مدیریت زمان داشته باشد و زمان را به کنترل خود در آورد و آن کس که می خواهد درجات رشد وتعالی را طی کند باید زمان را از آن خود کند.


از جمله کسانی که در زندگی خود دچار نگرانی وترس از آینده خود می شوند افرادی هستند که برنامه ریزی اصولی برای استفاده از زمان ندارند و این خود می تواند آسیب زا باشد. باید بر زمان تمرکز داشته باشیم و برای حال وآینده خود برنامه ریزی کنیم وهدفمند پیش برویم. باید احساس تمرکز و جهت گیری نسبت به زندگی خود داشته باشیم و با مدیریت زمان این حس به ما جهت گیری می بخشد. در این لحظه از زندگی کمتر چیزی است که کنترل آنرا به دست نداشته باشیم و بدون حسرت گذشته و هراس از آینده در زمان حال زندگی کنیم و درصددجبران زمان های از دست رفته برآییم بدانیم که اگر بخواهیم می توانیم عملکرد معنی داری از زمان داشته باشیم.                           

مطالب مرتبط :
  1. چند نکته جالب درباره امام زمان(عج)
  2. اهمیت ارتباط درون خانوادگی/ دستورهای عالی اسلام درباره ارتباط انسان ها
  3. ویژگیها و رموز شیوه تبلیغی پیامبر(ص)/ زندگی نکردن مبلغان با مردم یک آسیب ساختاری است
  4. اهمیت حدشناسی در انسان/ غرور علم ناقص از بی علمی بدتر است
  5. اهمیت قضاوت کودکان درباره خود/ والدین در احساس مثبت فرزند خود موثرند

پارک علم و فناوری قم

zohur