۲۲ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف وامور خیریه با تأکید بر اینکه استکبار به دنبال تزریق فرهنگ غرب زدگی و برهنگی در کشورهای مسلمان است، گفت: راز ماندگاری انقلاب اسلامی تأکید بر اصول اساسی آن است.


وی با تأکید براینکه مستعمره گران در این منطقه از جهان مسلمانان را مانع خود برای رسیدن به اهدافشان می دیدند، اذعان داشت: آنان با طراحی بلندمدت به دنبال اسلام زدایی در این منطقه بودند که یکی از این طرح ها، رواج فرهنگ برهنگی است.


 وی با اشاره به اینکه در ایران سیاست عین دیانت است، افزود: ظاهر برخی کشورها، اسلامی است اما شاخصه های آنان غربی شده است.


 حجت الاسلام شرفخانی با تأکید بر اینکه امام خمینی دستاوردهای استکبار را از بین برد، افزود: انقلاب در ایران موجی جهانی ایجاد کرد و این رویداد یک حادثه منطقه ای نبود بلکه واقعه ای تاریخی بود.


 وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در همیشه تاریخ باقی خواهد ماند چرا که بر اساس مبانی و اصول شکل گرفته و انقلاب اسلامی حربه های استعمار گران را رو کرده و خواهد کرد.


 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه ایران جایگاه ویژه ای در منطقه از لحاظ ژئوپولوتیکی دارد، اظهار داشت: تأثیر انقلاب اسلامی در دنیا جهان شمول است و به گفته مقام معظم رهبری، انقلاب ایران بدون نام امام خمینی(ره) در جهان شناخته شده نیست.


 حجت الاسلام  شرفخانی اذعان داشت: امروز عصر انقلاب اسلامی در دنیاست و علت دشمنی کشورهای غربی با این ملت ،پافشاری بر اصول آن است تا جایی که  دهها کشور جهان از عراق در حمله به ایران حمایت کردند.


 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اصولی که انقلاب بر اساس آن شکل گرفته است اظهار داشت: توحید، تکریم انسانها، فلسفه خلقت انسان، عدالت اجتماعی، وحدت عالم اسلام و اهتمام به معنویت از اصول اساسی انقلاب اسلامی است.


 وی تأکید کرد: به دلیل پافشاری بر همین شعار و اصل است که شرق و غرب جهان، جمهوری اسلامی را سدی بزرگ در برابر خواسته های استعماری خود می دانند.


معاون فرهنگی سازمان اوقاف وامور خیریه کشور عنوان کرد: باید بر عناصر اسلامی و  اعتقادی در جامعه پافشاری کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ برهنگی و غرب زدگی در جامعه رواج یابد.


حجت الاسلام شرفخانی بار دیگر با تأکید بر پافشاری بر اصول انقلاب اظهارداشت: انقلاب هایی که ماندگار نبوده اند انقلاب هایی هستند که نتوانستند اصول و مبانی خود را حاکم نمایند.

مطالب مرتبط :
  1. «بررسی و نقد تئوریهای انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل» منتشر شد
  2. دلیل شکست انقلاب مصر عدم تبعیت از انقلاب ایران بود
  3. حقوق اقلیتها در ایران رعایت می شود/ جمهوری اسلامی منادی دفاع از مستضعفان جهان
  4. زیباکلام: قرائتهایی بر انقلاب اسلامی اضافه شده است/ نوروزی: انقلاب اسلامی فرزندان خود را نخورده است
  5. نشست علمی «تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی بر رشد بیداری اسلامی در جهان اسلام» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur