۲۷ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، انجمن جامعه شناسی ایران به منظور بازخوانی جامعه شناختی آثار دکتر شریعتی، نشست تخصصی«بررسی اندیشه های اجتماعی علی شریعتی» را همراه با نقد اثر بیژن عبدالکریمی با عنوان «شریعتی و تفکر آینده ما» برگزار می کند.


در این نشست اساتیدی همچون دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر یوسف اباذری، دکتر هادی خانیکی، دکتر حسین راغفر، دکتر سارا شریعتی، دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر علی رضاقلی، دکتر حسن محدثی، دکتر محمد محمدی، دکتر محمد علی مرادی، دکتر عباس منوچهری، دکتر فرشاد مومنی، دکتر سیدجواد میری حضور خواهند داشت.


نشست«بررسی اندیشه های اجتماعی علی شریعتی» روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۳، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نشانی؛: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

مطالب مرتبط :
  1. نشست واکاوی اندیشه های شریعتی در سه دهه برگزار می شود
  2. دوره «فلسفه و نظریه اجتماعی» برگزار می شود
  3. کتاب «نظریه اجتماعی و مسئله شهری» نقد و بررسی می شود
  4. رابطه دولت و دربار در عصرصفوی بررسی می شود/ نشست«تحلیل وضعیت اجتماعی کشور» برگزار می شود
  5. کتاب «تأملی در فلسفه تاریخ عقل» نقد و بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur