۲۶ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نقد نگرش پراگماتیسم در تبیین ضرورت دین نوشته محمد رضایی و عظیم عابدینی، جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم نوشته عنایت الله شریفی و محسن سلگی و محمد جعفر محمد زاده  از جمله مباحثی است که شصت و هفتمین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی “قبسات” بدان پرداخته است.


 در شصت و هفتمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «قبسات»، مقالات دیگری از جمله تأملی در ادله منکران علم پیشین خدا نوشته محمد حسن قدردان قراملکی، ذاتی و عرضی در دین نوشته ابوالفضل ساجدی، ابوزید و تاریخ نگری نوشته محمد عرب صالحی، منتشر شده است.


بررسی و نقد برخی از مهم ترین ادعاها و مبانی ابوزید در «دوائر الخوف» نوشته مرتضی رستگار، مفهوم ایمان در آثار استاد مطهری و پل تیلیش، نوشته سید مجتبی رضوی طوسی  و نقدی بر قرائت ابوزید از ابن عربی(گزارش انتقادی کتاب هکذا تکلم ابن عربی) از دیگر مقالاتی است که در شماره بهار ۹۲ قبسات به چشم می خورد.

مطالب مرتبط :
  1. چهلمین شماره فصلنامه شیعه شناسی منتشر شد
  2. شماره جدید دوفصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای «رسانه و فرهنگ»
  3. کتاب «جامعه‌پذیری دینی در ایران» منتشر شد
  4. جلد سوم مطالعات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی منتشر شد
  5. چه عاملی باعث گرایش فیلسوف به دینی خاص می‌شود

پارک علم و فناوری قم

zohur