۱۶ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در این شماره مقالاتی مانند نقد وحی ، هنر مرموز یا شعور مرموز(سخن سردبیر)، معنا شناسی و استعمال واژگان عقل، فهم، علم و فکر در قرآن کریم، نوشته دکتر سید ابوالفضل سجادی و مطهره فرجی، شاخص ها و چشم انداز دانشگاه مردم سالار در قرآن و حدیث نوشته دکتر سهراب مروتی، امیر فتاحی و آمنه جوشن، چیستی باطن در قرآن نوشته مراد شه گلی منتشر شده است.


نقش امام هادی (ع) در جهت دهی به مباحث فکری و عقیدتی پیرامون قرآن کریم نوشته امیر فتاحی و علی دشتی، بررسی استنادات قرآنی حضرت زینب (س) در دو خطبه کوفه و شام، نوشته اصغر طهماسبی بلداجی، بررسی راههای شناخت خدای متعال در نهج البلاغه نوشته نصرت نیل ساز و زهره بابا احمدی میلانی، معناشناسی و سیر تطور واژه«موت» در قرآن کریم نوشته مهدی آشناور، نیز از دیگر مقالات منتشر شده هستند.در چکیده مقاله نقش امام هادی(ع) در جهت دهی به مباحث فکری و عقیدتی می خوانیم: مقاله حاضر مهمترین مباحث فکری و عقیدتی درباره قرآن کریم در عصر امام هادی(ع) و اقدامات و تدابیر حکیمانه این امام همام در مقابل این مکاتب را برسی می کند. این مقاله سه مبحث و جریان فکری تحریف، حدوث و قدم قرآن و همچنین تفسیر را به عنوان بارزترین مباحث پیرامون قرآن کریم، در این دوره معرفی می کند که امام هادی(ع) با طرح محورهای اصالت قرآن، عدم پیروی از بدعت ها و تبیین و توضیح دقیق مفاهیم ثقل اکبر به موضع گیری حکیمانه در این دوره پرداخته اند. این تدابیر، آگاه سازی جامعه اسلامی به خصوص پیروان مذهب تشیع و مصونیت این مذهب در مقابل جریان های سوء فکری عقیدتی در این عصر را موجب شد.


در آخر فصلنامه خلاصه ای به زبان عربی و انگلیسی آورده شده است. این فصلنامه با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حمیده شریعتی نیاسر و سردبیری زهره شریعت ناصری در قم منتشر می شود.

مطالب مرتبط :
  1. انتشار شماره جدید فصلنامه "قبسات"/ جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم
  2. انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات معنوی
  3. انتشار شماره جدید اطلاعات حکمت و معرفت/ تبیین فلسفه روان‌شناسی
  4. انتشار شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم
  5. شماره جدید مجله «نقد ‌و ‌نظر» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur