۱۳ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این کتاب از سلسله آثار دانشگاه کمبریج در خصوص اخلاق کاربردی به شمار می رود.


این کتاب به بررسی مسائل و موضوعات اخلاقی ناشی از امور مالی و مالیه در دوران معاصر می پردازد.


پیچیده تر شدن و گسترده تر شدن مسائل مالی و تجاری در عصر حاضر مباحث اخلاقی خاص خود را به وجود آورده است.


مالیه جهانی و نظام تجاری و مالی بین المللی مباحث اخلاقی خاص خود را در دوران معاصر ایجاد کرده است.


این اثر برای کسانی که می خواهند مالیه و تجارت در عصر حاضر را از جنبه اخلاقی مورد واکاوی قرار دهند مناسب و جالب توجه است.


اثر حاضر با عنوان “اخلاق و مالیه” نوشته جان هندری از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. تأکید آیت الله مجتبی تهرانی بر مباحث اخلاقی/ پرهیز استاد از چهره شدن در رسانه ملی
  2. راهنمای وجود و زمان هایدگر منتشر شد
  3. انتقاد داوری اردکانی از وضعیت اخلاقی جامعه/ آیا جامعه ما از جوامع دیگر اخلاقی تر است!
  4. پدیدارشناسی تجربه اخلاقی
  5. قضاوت در مورد برتری هنجارهای اخلاقی نظریه‌های گوناگون اخلاق امری دشوار است

پارک علم و فناوری قم

zohur