۱۹ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


امام با رؤیت هلال ماه مبارک، تغییراتی در برنامه زندگی خود می دادند، از جمله دیدارهای عمومی را تعطیل می کردند تا بیش تر به دعا و قرآن و خلاصه به خودشان برسند. امام می فرمودند: «خود ماه رمضان کاری است!»


امام در ماه رمضان از شب تا صبح عبادت، نماز و دعا به جا می آوردند. بعد از نماز صبح مقداری استراحت می کردند و صبح زود برای کارهایشان آماده بودند.


همچنین چند روز قبل از ماه مبارک رمضان دستور می دادند که چند ختم قرآن برای افرادی که مد نظرشان بوده قرائت شود. در ماه مبارک، در هر زمان کسی به نزد ایشان می رفت، او را در حال قرائت قرآن می دید در جلساتی که قاریان قرآن حضور داشتند و آیاتی قرائت می شد، به جای نشستن روی صندلی، روی زمین می نشستند. در ماه های دیگر قرائت یک جزء قرآن عادت روزانه شان بود، ولی در ماه مبارک رمضان هر روز ده جزء قرآن می خواندند و تا پایان ماه ده بار قرآن را ختم می کردند.


آنچه در ادامه می آید بیانات امام(ره) در خصوص ماه مبارک رمضان که در مجموعه صحیفه نور منعکس شده است:


-با حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و سازندگى ، ماه تجدید قواى معنوى شهرالله الاعظم که در آن عموم مسلمانان در صف واحد متوجه به موضع قدرت لایزال و تجهیز در مقابل قواى طاغوتى هستند، لازم است با توحید قدرت و قدرت واحده در مقابل طاغوت هاى زمان و چپاولگران بین المللى بپا خیزند و از مملکت اسلامى دفاع و دست خائنان را کوتاه و امید آنان را قطع نمایند.(صحیفه نور جلد ۸، ص ۲۱۸)


-ماه شریف رمضان در پیش است … از ادعیه ائمه معصومین استفاده کنند و براى این ملت خیر و سلامت طلب کنند و براى دشمنان اسلام خذلان و شکست را بخواهند.(صحیفه نور جلد ۱۸، ص ۸)
-من خوف این را دارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده است، ما با صاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش از ما برگردد.(صحیفه نور جلد ۱۹، ص ۱۲)


-در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست، همه موفق بشوید به اینکه دعا کنید براى اسلام، در رأس ادعیه تان دعاى براى اسلام باشد.(صحیفه نورجلد ۱۹، ص ۱۶۱)


-باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت اگر حالى پیدا شد، این حال را تا ماه دیگر نگه داریم و اگر حالى پیدا نشد متاسف و کوشش کنیم که پیدا کنیم.(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۳)


-ماه رمضان مبارک است براى اینکه لیلة القدر دارد… ماه رمضان مبارک است براى اینکه نزول وحى بر او شده است یا به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحى را نازل کرده است.(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۸۲)


-شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید، مهماندار خداست، و مخلوق مهمان او است. البته این ضیافت نسبت به اولیاء کمل الهى به آن نحوى نیست که ما تخیل کنیم یا دست ما به او برسد.(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۲۱۰)


-توجه کنید که ماه مبارک رمضان را به آدابش عمل بکنید یعنى آداب روحى اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنى واقعى اش. خواندن خدا و تذکر خدا به معناى واقعى. آن تذکرى که نفوس را مطئن مى کند.(صحیفه نور جلد ۱۹)

مطالب مرتبط :
  1. سیره ائمه(ع) در ماه مبارک رمضان/ امام سجاد(ع) با خطای خدمتکاران در ماه رمضان چه می‌کرد؟
  2. توصیه هایی برای استقبال از ماه رمضان/ تأکید بر انس با قرآن در رمضان
  3. اعزام ۵۰ هزار مبلغ به سراسر کشور در ماه رمضان/ تفسیر قرآن محور برنامه‌ها
  4. هیچ کس مانند امام خمینی به ولایت فقیه خدمت نکرد/ امام (ره) تا آخرین روز حیاتشان مستأجر بودند
  5. اعمال شب و روز اول ماه رمضان/ دعا در هنگام رؤیت هلال رمضان

پارک علم و فناوری قم

zohur