۳۱ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، گروه جامعه شناسی معرفت انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت علم و فناوری: تنش های مفهومی بین عام و خاص» را برگزار می کند.


این نشست چهارشنبه ۴ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ با سخنرانی دکتر سید محمد امین قانعی راد در انجمن جامعه شناسی ایران به نشانی: بزرگراه جلال آل احمد،‌پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،‌ طبقه اول، سالن کنفرانس برگزار می شود.

مطالب مرتبط :
  1. اخلاق در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بررسی می شود
  2. امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت (ضرورتها و الزامات نظری) بررسی می شود
  3. فراخوان مقالات سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  4. رونمایی کتاب بیانات مقام معظم رهبری پیرامون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  5. مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی/ آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پارک علم و فناوری قم

zohur