۵ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور پیتر آلبرت دیوید سینگر فیلسوف برجسته اخلاق و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون در مورد اخلاق مناظره به خبرنگار مهر گفت: مناظره و بحث و گفتگو دارای ضوابط و هنجارهای خاص خود است.


وی تصریح کرد: بدون تقید به هنجارها و اصول اخلاقی امکان تحقق مناظره و بحث و گفتگوی سازنده امکان پذیر نیست.


سینگر در ادامه یادآور شد: علاوه بر اینکه اخلاقی برای مناظره و بحث و گفتگو وجود دارد در یک لایه عمیق تر خود باور و استدلال نیز دارای هنجارها و ضوابطی است. همین تأکید بر استدلال و قدرت استدلال در یک مناظره خود از ضوابط و هنجارهای آن به شمار می رود.


مؤلف “اخلاق عملی” تأکید کرد: همچنین فرد وقتی استدلالی را مطرح می کند باید آزادانه و به دور از هر تعصب به آن بپردازد. همچنین باید امکان پذیرش ذهنی دیدگاههای معارض و رقیب وجود داشته باشد.


وی در ادامه افزود: نباید به روی دیدگاههای رقیب چشم خود را ببندیم. اگر چنین امری رخ دهد به جمود فکری منجر می شود و نهایتا عواقب خطرناکی نیز خواهد داشت.


استاد دانشگاه پرینستون تصریح کرد: رشد و شکوفایی در یک جامعه و انباشت فکری که منجر به پیشرفت در یک جامعه شود از رهگذر تبادل آراء و در فضایی آزاد محقق می شود.


بنیانگذار مرکز اخلاق زیستی در دانشگاه موناش استرالیا در پایان یادآور شد: مواجهه با اندیشه و فکر باید با ابزار خود آن یعنی استدلال و منطق صورت گیرد. نباید تعصب و اغراض شخصی و گروهی نسبت به یک اندیشه و فکر داشت. این هم از هنجارهایی است که باید در یک بحث و گفتگو و مناظره مورد توجه قرار گیرد.


………


گفتگو از جواد حیران‌نیا

مطالب مرتبط :
  1. مناظره نشان‌دهنده منطق گفتار مناظره‌کنندگان است/ تجلی تربیت فردی در مناظره
  2. مناظره بیانگر منطق گفتار مناظره‌کنندگان است/ تجلی تربیت فردی در مناظره
  3. تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری
  4. راهنمای زوار منتشر شد/ ترجمه انگلیسی دعای عرفه
  5. «خبر» منتشر شد/ مفهوم شناسی و اهمیت خبر در حوزه ارتباطات

پارک علم و فناوری قم

zohur