۱۹ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر ضیاء موحد با بیان اینکه فلسفه تحلیلی مکتب های مختلفی دارد و فیلسوفان بسیاری در این خصوص کار کرده و عقاید یکدیگر را نقد کرده اند، گفت: فلسفه ذهن و علم دپارتمان های مختلف فلسفه تحلیلی به شمار می آیند اما از نیمه دوم قرن بیستم خط دیگری در فلسفه تحلیلی پیدا شد. بسیاری معتقدند ویتگنشتاین چهره فلسفه تحلیلی را دگرگون کرده است به خصوص در مسائل متافیزیک و مسائل معرفت شناسی.


وی افزود: در فلسفه تحلیلی اصولاً مسئله نظام سازی مطرح نیست بلکه در این شاخه از فلسفه، حل مسائل مختلف فلسفی مهم انگاشته می شود. در واقع روش شایع در فلسفه تحلیلی این است که به جای نظام سازی، برای مسائلی که از قدیم مطرح بوده و مسائلی که به مرور ایجاد می شود راه حل صحیحی پیدا کنند.


موحد با بیان اینکه کسانی که در این رشته فلسفی به صورت تخصصی کار می کنند باید به مسائل فنی آشنا باشند، گفت: کتاب هایی که این مسائل را به صورت ساده بیان کرده اند، کم نیستند. رواج فلسفه تحلیلی به این معنا نیست که موضوعات فکری و فلسفی باید تخصصی تر پیگیری شوند بلکه از طریق مطالعه آزاد هم می توان آنها را پیگیری و دنبال کرد.

مطالب مرتبط :
  1. متفکران اسلامی فلسفه تحلیلی را قبول ندارند/ اندیشمندان اسلامی معتقد به نظام‌سازی هستند
  2. نظام سازی ادعایی افراطی است/ نظام‌سازی با توازن معرفتی بشر سازگاری ندارد
  3. درجه استدلال و توجیه در فلسفه تحلیلی از فلسفه های دیگر بالاتر است
  4. فلسفه قاره‌ای و تحلیلی مانعة‌الجمع نیستند/ جویای حقیقت مانند زنبورعسل است
  5. ویتگنشتاین پیشگام فلسفه تحلیلی

پارک علم و فناوری قم

zohur