۲۴ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «اسلام و حقوق بین الملل Islam and International Law» به ویراستاری علمی ماری ـ لوئیس فریک و اندریس مولر منتشر گردیده است.


کتاب اسلام و حقوق بین الملل عرصه های مختلف این حوزه را مورد بررسی قرار داده است و مباحث متعددی را در زمینه های مختلف،‌ نظیر «جهاد»، «دیپلوماسی»، «شریعت اسلامی»، «قراردادها» و «حقوق بین الملل» مورد بحث قرار داده است. در واقع هدف کتاب بررسی رابطه اسلام و حقوق بین الملل در سطوح مختلف و از زوایای متعدد بوده است.


از جمله مباحث کتاب، که جنبه ای آسیب شناسانه نسبت به مطالعات شکل گرفته در باب ارتباط حقوق بین الملل و اسلام دارد، تاکید بر رویکرد تعصب آمیز،‌ و بعضا ابتذالی، برخی از پژوهش ها نسبت به رابه این دو (حقوق بین الملل و اسلام) است. نویسندگان کتاب کوشیده اند تا برخلاف رویکردهایی از این دست، تحلیلی از نزدیک و غیرمتعصبانه از نسبت مفاهیم مرکزی حقوق بین الملل و رویکردهای اسلامی به دست دهند.


جهت انجام این مهم تلاش نویسندگان آن بوده است که ضمن دخالت دادن دو عامل «لحاظ بسترهای منطقه ای و جغرافیایی» و «لحاظ اقتضائات مطالعات چند دیسیپلینی و میان رشته ای» به نقد خود برخیزند و مانع از غلطیدن مطالعه خویش به دامان پیش فرضهای جاری در مطالعات غربی در باب اسلام شوند.


در مروری کلی به مباحث مهم کتاب‌ می توان این موارد را برشمرد: «امپراطوری عثمانی و نهادینه سازی حقوق اروپایی»، «دیپلماسی اسلامی: دیدگاه های قاضیان کلاسیک»، «اسلام و حقوق اسلامی در روابط بین الملل معاصر»، «نگاه های اسلامی در باب نظم جهانی و تاثیرات آن بر حقوق بین الملل»، «حقوق اسلامی و حقوق جنایی بین المللی»، «ملاحظات دینی در باب گفتمان حقوق بین الملل» و «اسلام و آینده جامعه بین الملل».


نویسندگان کتاب کوشیده اند تا هنگام طرح مباحث خود حوزه های فوق الذکر، درکی متکی بر مناسبات منطقه ای و روابط فرهنگی و تاریخی برقرار در جهان اسلام از موضوعات تحصیل کنند و به مخاطب خویش عرضه دارند.


در انجام این مهم رویکرد کتاب عمدتا و در اکثر مواقع حقوقی بوده است و از ادبیات حقوق بین الملل اشراب گردیده است؛‌ هر چند، در برخی از مقالات، تلاش گردیده است تا از زوایای دیگر نیز به این مبحث خطیر توجه گردد.


ناشر کتاب «اسلام و حقوق بین الملل Islam and International Law» انتشارات بریل و سال نشر آن ۲۰۱۳ میلادی می باشد.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  2. «حقوق اسلامی و نظریه های حقوقی» منتشر شد/ بررسی بهره گیری حقوق اسلامی از منابع حقوقی خارج از جهان اسلام
  3. حقوق و آموزش در اسلام کلاسیک بررسی شد/نزاع میان متألهان عقل باور با غیرعقل باور
  4. تعامل متقابل میان حقوق و جامعه در اندیشه اسلامی در کتاب «حقوق و جامعه در اسلام»
  5. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی

پارک علم و فناوری قم

zohur