۲۸ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر حسین باهر در مورد اینکه چرا اکثر افراد در جامعه دچار بدبینی هستند اصولاً ریشه این بدبینی ها به کجا بر می گردد به خبرنگار مهر گفت: “بدبینی” اکثر افراد به خاطر مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب صورت می گیرد، یعنی اگر وضع موجودشان از آن جمله که انتظار داشته اند بدتر باشد نسبت به آینده هم بدبین می شوند. البته در جامعه ما یک نوع اپیدمیک شده است که با اندکی بهبود در کار و کسب ها بر طرف خواهد شد.


این استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه اساساً یک مسلمان باید بدبین باشد یا با حسن نیت به دیگران نگاه کند هم تصریح کرد: بدبینی یک حالت روانی است که در همه جوامع و ادیان ممکن است اتفاق بیفتد. چون در بسیاری از موارد بد بینی ریشه های تاریخی اجتماعی دارد، به عبارتی می تواند امری ژنتیک باشد. به هر جهت ادیان و عرفان آمده اند تا طرفداران خود را به توسل و توکل مراجعه دهند و از خدا و اولیائش مدد بجویند. ” قاعدتاً ایمان به ناجی  همیشه برای مومن خود امنیت آور است.”


این جامعه شناس و رفتارشناس در مورد اینکه فواید خوش بینی و داشتن حسن نیت در بین افراد یک جامعه چیست هم اظهارداشت: خوش بینی، یعنی دیدن نیمه پر لیوان. مسلماً دیدن نیمی از واقعیت است و در هر صورت، در قیاس با بد بینی، که آن هم دیدن نیمه دیگری از واقعیت می باشد، بهتر است زیرا خوش بین آینده را برای خود و دیگران امیدوار می کند. ولی بهتر از این هر دو دید، داشتن دید واقع بینانه است که انسان، در هر زمینه ای، تهدید ها و فرصت ها را با هم ببیند و با تقویت فرصت ها و تبدیل تهدید ها به فرصت ها خلاقیت های خدا گونگی خود را ابراز دارد.

مطالب مرتبط :
  1. چگونه تشخیص دهیم خوش بین یا بدبین هستیم/ ریشه بدبینی یا خوش بینی کجاست
  2. در پخش زنده از شبکه یک اعلام شد:جهان بینی اسلامی راه را برای ایجاد سبک زندگی اسلامی هموار کرده است
  3. سلمان فارسی اسلام را به ایران آورد نه حمله مسلمانان/سنخیت فلسفه ایران باستان و تشیع
  4. همکاری جمعی مانع زوال ملت ها می شود/ تعاون دستور خدا به مسلمانان است
  5. ماهیت علم و بحثی درباره امکان کشف واقع

پارک علم و فناوری قم

zohur