۲۷ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر حسین باهر درمورد اینکه اسلام چقدر به حفظ محیط زیست اهمیت داده به خبرنگار مهر گفت:“زیست بوم” از دیدگاه اسلام آنقدر اهمیت دارد که “هلاک حرث” مقدم بر “هلاک نسل” از موارد افساد در زمین است.


این استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه چرا جامعه و تک تک مردم خود را در حفظ محیط زیست مسئول نمی دانند به عنوان مثال افراد به راحتی آشغال و وسائل زائد خود را بر روی زمین می اندازند و می روند هم اظهار داشت: چون خودمحوری و فردزدگی در ایران، از قدیم الایام باب بوده، کم و بیش، جزء ژنتیک ما مردم شده است.


این مدرس دانشگاه درمورد اینکه اهمیت و احترام به محیط زیست چگونه می تواند به نسل جدید آموزش داد آیا در سیستم آموزشی ما به این مسئله توجه شده است و اگر نشده چه باید کرد هم بیان داشت: متأسفانه مسأله زیست بوم و اهمیّت آن برای کمتر کسی از جمله متربیّان ایرانی شناسانده شده است. باید به بچه ها آموخت که “زیست بوم” مادر اوّل همه موجودات است و مدارس ما باید این مفهوم را به متعلمّین تفهیم نمایند.


باهر در مورد اینکه رسانه ها بویژه صدا و سیما چه کارهای آموزشی برای توجه و احترام نسل جدید به محیط زیست می تواند انجام دهد هم گفت: می توانند با ساختن فیلمهای مستند و هنری رابطۀ حیات و ممات زیست بوم را با حیات و ممات انسان ها نشان دهند.


این جامعه شناس و رفتارشناس در مورد اینکه استفاده از NGOها و میدان دادن به سازمان های مردم نهاد چه نقشی در حفظ محیط زیست می تواند ایفا کند هم یادآور شد: کمک به “NGO” های طبیعت دوست و یاری گرفتن از جوانان برای مشارکت در این سازمانهای مردم نهاد بسیار مثبت است.


باهر در مورد اینکه چرا نسل جدید ما بر خلاف سایر دنیا که نسل جدیدش به محیط زیست اهمیت می دهد بی توجه به محیط زیست است و هیچ مسئولیتی را در این زمینه احساس نمی کند هم عنوان کرد: چون نسل جدید ما، نسبت به مملکت خود، عرق ملی کمتری دارد و دلزدگی های آنها باعث شده آنها نسبت به خانه و کاشانه محلی و ملی خود کم عنایت شوند. البته با اقدامات بجای مسئولان امور، بویژه در شهرداریها و منابع طبیعی می توان حمیّت قومی را به جوانان القاء کرد.

مطالب مرتبط :
  1. فلسفه مضاف هم باید به دانشجویان آموزش داده شود
  2. تأکید بر روشهای تدریجی آموزش مفاهیم قرآن/ بررسی آفات تربیت دینی در محیط های آموزشی
  3. روشهای ترویج مفاهیم قرآنی در محیط‌های آموزش و پرورش بررسی می شود
  4. گستره و جغرافیای صحیح و دقیقی از تعاون ارائه دهیم/ خداوند اصل تعاون را بر نیکی و تقوا قرار داده است
  5. رسانه ملی با آنچه که اسلام می پسندد فاصله زیادی دارد

پارک علم و فناوری قم

zohur