۲ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکترمحمدعلی آذرشب عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اینکه چرا اکثر افراد جامعه دچار بدبینی هستند ریشه های بدبینی به کجا بر می گردد به خبرنگار مهر گفت: اگر در جامعه ای ارزشهای انسانی و اسلامی برقرار باشد بدبینی در آن کاهش می یابد نه اینکه از بین برود. گاهی بدبینی یک نوع بیماری در وجود انسان است ولی چیزی که وضعیت بدبینی را گسترش می دهد خللی است که در ارزشهای جامعه به وجود می آید.  


وی افزود: یعنی وقتی که جامعه بر اساس، صداقت، عدالت، شفافیت و خوش برخوردی استوار است بدبینی به حداق می رسد. ولی وقتی انسانها احساس کنند در هر شرایطی که قرار می گیرند ممکن است به اصطلاح در معاملات اقتصادی، در برخوردهای اداری، در تعامل با دیگران و در ازدواج ها کلاه سرشان برود بدبینی گسترش می یابد. بنابراین یکی از راه های مبارزه با بدبینی این است که اخلاق و ارزشهای جامعه بر اساس صحیح و انسانی و اسلامی استوار شود.یعنی وقتی فردی وارد جامعه می شود بفهمد که دچار غبن نمی شود یعنی در ازدواج در خرید و فروش ها در برخوردهای اداری باصطلاح کلاه سرش نمی رود بدبینی از بین می رود و یا به حداقل کاهش می یابد. ولی عکس این مسئله بدبینی را در جامعه شدت می بخشد.


این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: تنها یک مسئله ای اینجا اهمیت دارد این است که اسلام سعی کرده که ریشه های روانی بدبینی را از بین ببرد. یعنی اگر چنانچه بدبینی از روان فرد نشأت بگیرد اسلام با آن مبارزه می کند می گوید باید نسبت به دیگران و برادرا دینی خود باید حسن ظن داشته باشید. اگر حرفی شنیدید حمل بر صحت آن کنید و نه به صورت منفی به آن نگاه کنید. باید دید مثبت داشته باشید. به عبارت دیگر وقتی لیوان نصفه آب دارد بگوید نیمی از لیوان پر است نیمه خالی لیوان را نبینید. اسلام حسن ظن به برادر دینی خود را به افراد تعلیم می دهد. اگر فتنه ها در جامعه شایع شود اساس کار سوء ظن و شک و ظن بد خواهد بود.


وی یاد آورشد: جامعه اسلامی باید نسبت به دشمنانش بدبین باشد، زیرا دشمنان با حسن ظن به جوامع اسلامی نگاه نمی کنند. اصولاً باید نسبت به برادران دینی خوش بین بود و حسن ظن داشت و نسبت به دشمنان بدبین بود اگر ارزشهای انسانی و اسلامی در جامعه برقرار باشد.


آذرشب در مورد اینکه اساساً یک مسلمان باید بدبین باشد یا با حسن ظن به دیگران نگاه کند هم عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که اسلام روی آن تأکید کرده این است که نسبت به خدا باید خوش بین باشیم. هیچ گاه مأیوس و ناامید و بدبین به خدا نباشیم. همچنین باید نسبت به پیروزی حق بر باطل خوش بین بود اگر حتی باطل بر جامعه سلطه افکنده ولی خوش بین باشیم که پیروزی نهایی با حق است.


وی افزود: نسبت به برخوردهای اجتماعی اگر در جامعه اسلامی زندگی می کنیم که اکثریت آن مومن هستند باید به همدیگر خوش بین باشیم حتی اگر حرفی مورد پسند شما نبود آن را حمل بر صحت کنید و بر اساس حسن ظن آن حرف را تلقی کنید. اگر چنانچه فتنه ها در جامعه گسترش پیدا کند و ارزشهای اسلامی و انسانی جامعه مختل شوند اینجا طبیعی است که انسان باید بدبین باشد سفارشات دین هم در اینصورت اصل بر حمل برعدم صحت نسبت به مسائل مختلف است.


این استاد دانشگاه تهران در مورد اینکه زیان های بدبینی چیست هم تصریح کرد:انسان اگرچنانچه بدبین باشد وجودش دچار تاریکی و صحنه زندگی بر او تنگ می شود. این بدبینی باعث می شود که اولاً زمینه برای تعامل با دیگران برایش فراهم نشود و عرصه بر او تنگ شود روحیه اش خراب و ذهنش مشوش می شود. ثانیاً بدبینی باعث عدم پیشرفت در تمام مسائل خواهد شد یعنی نه می توان خلاق بود و نه پیشرفت کرد و نه قدمی به سمت جلو برداشت. زیرا انسان بدبین همیشه دچار شک و تردید و سوء ظن است. بدبینی همانا توقف جامعه از تمدن سازی و پیشرفت و تکامل هم همانا.

مطالب مرتبط :
  1. اسلام خواهان خوش بینی از مسلمانان است/ خوش بینی بهتر از بدبینی و واقع بینی بهتر از هردو است
  2. اثرات و فواید خوش بینی/ جنگ و عداوت نهایت بدبینی است
  3. بدبینی با فطرت انسان ناسازگار است/ سوءظن در نگاه قرآنی و روایی ما مطرود است
  4. چگونه تشخیص دهیم خوش بین یا بدبین هستیم/ ریشه بدبینی یا خوش بینی کجاست
  5. قرآن بر همکاری و حرکت جمعی تاکید دارد/ موفقیت در تعاون و همدلی است

پارک علم و فناوری قم

zohur