۱۲ بهمن ۱۳۹۱ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، محمد دلبری در بازدید از دستاوردهای پارک علم و فناوری قم طرح جامع مدیریت پسماند را مناسب با اهداف فرهنگی و محیط زیستی شهرداری ارزیابی کرد.

بنابراین گزارش، در بازدیدی که جناب آقای دلبری شهردار محترم استان قم از مرکز رشد علوم انسانی داشتند طرح سازمان مدیریت پسماند که توسط جناب آقای مهندس قنبری و آقای مهندس بابائی از گروه الفبای فناوری اطلاعات طراحی شده بود مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد تا ایشان اقدامات لازم را در جهت حمایت از طرح انجام دهند.

همچنین در این دیدار مهندس حسینی یکی از مدیران سازمان زیبا سازی این محصول را مناسب در جهت فرهنگ سازی برای تمامی مجموعه های شهرداری دانسته و بنا شد تا ارتباطی بین این گروه با روابط عمومی شهرداری جناب آقای حاجی رضا صورت گیرد .

لازم به ذکر است این طرح یکی از ۴۰ طرح برتر استان در سومین جشنواره علم تا عمل بوده و این گروه توانسته است با ۳ نیروی قراردادی و ۱۰ نیروی پروژه ای گامی در جهت اشتغال زایی بردارد.

مطالب مرتبط :
  1. استقبال مدیران و بازدیدکنندگان از هسته های مرکز رشد علوم انسانی در نمایشگاه خدمت ماندگار
  2. آسیب شناسی ایده ها و طرح های هسته های فناور با حضور مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی
  3. چهارمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  4. مشاور ارشد مرکز رشد تاکید کرد: هسته های مستقر باید دارای سند راهبردی باشند.
  5. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در احداث پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم

zohur