ارتباط با ما

آدرس : قم- شهرک پردیسان- بلوار دانشگاه- ابتدای بلوار مولوی

پارک علم و فناوری قم

کدپستی : ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶

نمابر : ۲۸۱۲۱۲۹-۰۲۵۳

تلفن : ۲۸-۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵۳

ایمیل : hojjatee.s.h@gmail.ir

  

ریاست :

رئیس پارک علم و فناوری : دکتر سید حسین اخوان علوی

شماره داخلی : ۱۰۰

 

مدیریت مراکز تابعه :

مدیر مراکز رشد :حمید رضا شوشتری پور

شماره داخلی: ۱۲۰

 

       کارشناسان مرکز رشد علوم انسانی 

شماره داخلی: ۱۲۱ و ۱۲۲

 

  مسئول بخش حوزوی مرکز رشد علوم انسانی:

شماره داخلی : ۱۲۵

 

 روابط عمومی

کارشناس مسئول روابط عمومی: مرتضی صدیقیان

شماره داخلی : ۱۰۳

 

Loading map...

Loading

پارک علم و فناوری قم

zohur