۳۰ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، از سلسله نشستهای اندیشه ورزی درباره مدل اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، اولین نشست با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد میان رشته ای در مطالعات پیرامون الگوی بومی پیشرفت، با موضوع بررسی اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی دکتر احد فرامرز قراملکی برگزار می شود.


مجموعه سخنرانی های نشستهای مذکور با موضوعات زیر در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد:


امکان الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با رویکرد هستی شناسانه


موانع ساختاری طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با رویکردی ساختارگرایانه


احزاب و الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با رویکردی جامعه شناسی سیاسی


ضرورتها و الزامات نظری الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با رویکرد اندیشه سیاسی


آسیب شناسی الگوهای پیشرفت و توسعه در ایران با رویکرد مطالعات تاریخی 


و  نقش عوامل محیطی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد بین المللی


این نشست امروز ۳۰ دیماه از ساعت ۱۶:۳۰ در محل انجمن علوم سیاسی ایران واقع در خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و فخر رازی، پلاک ۱ طبقه همکف برگزار می شود.

مطالب مرتبط :
  1. فراخوان مقالات سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  2. کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد
  3. مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی/ آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  4. نشست بررسی ظهور سوژه (منِ) ایرانی در عصر هخامنشی/ مروری بر چند خبر کوتاه
  5. ایران در دوره اشکانی بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur