۲۷ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «Law and Power in the Islamic World :حقوق و قدرت در جهان اسلام»، توسط سامی زبیده تألیف شده که شامل یک مقدمه، شش فصل، نتایج، واژنامه، منابع شناسی و نهایتا، ایندکس است.


فصول کتاب نیز، به ترتیب، عبارتند از: «مفاهیم، ریشه ها و دگرگونی ها»، «نهادها: قاضیان و مفتیان»، «شریعت و قدرت سیاسی»، «پیمان اصلاح»، «شریعت در مباحث مدرن و نهادها»، «سیاست و شریعت».


کتاب، به صورت ویژه، به بررسی ابعاد مختلف ارتباط حقوق و قدرت در جهان اسلام پرداخته است. به باور نویسنده اجرای حقوق اسلامی هم اکنون به مثابه مسئله ای مرکزی و حیاتی در سیاست و فرهنگ اسلامی درآمده است و به مثابه ایده ای مرکزی در رویکردهای سیاسی یا فرهنگی به اسلام مورد توجه قرار گرفته است.


نویسنده، در مسیر توضیح این موقعیت ویژه دانش حقوق اسلامی در میان مسلمانان، می کوشد تا درکی از ریشه های حقوق اسلامی و جریان تاریخی توسعه و تحول آن به دست دهد. او، در راه انجام این مهم، به بررسی رابطه سلطان ها و فقیهان در طول تاریخ اسلام علاقه مند شده و کوشیده است تا ذیل مراجعه به برهه های مهمی از تاریخ نشان دهد که چرا و چگونه اجرای فقه در جامعه متأثر از این این ارتباط گردیده است.


 علاوه بر نگاه تاریخی، نویسنده به رابطه حقوق اسلامی و قدرت در جهان معاصر پرداخته است. او در نهایت توضیح می دهد که تقاضای گسترده در جهان اسلام برای احیای شریعت اسلامی که در قالب رویکرد به حقوق اسلامی در جهان جدید خود را سازمان داده است، ریشه در تاریخ اسلام دارد.


به باور نویسنده، آن گونه که در نتیجه گیری کتاب خود یادآور شده است، اجرای شریعت در جهان اسلام قاعده اصلی و عمومی بوده است و به جز دوره استعمار که به ایجاد وقفه ای در رویکرد به این مسئله انجامیده است، تاریخ شاهد نوعی تداوم در انجام این مهم بوده است.


وی، بر این اساس، نتیجه می گیرد که رویکرد به حقوق اسلامی بیانگر نوعی بازگشت به مناسبات تاریخی در جهان اسلام است؛ مناسباتی که ریشه های آنرا باید در فرهنگ و سیاست اسلامی بازجست.

مطالب مرتبط :
  1. ریشه یابی حمله به حرم حضرت زینب(س)/ وهابیگری بزرگترین خطر تاریخ جهان اسلام است
  2. تکفیری ها بزرگترین تهدید برای جهان اسلام هستند/ علمای الازهر هوشیار باشند
  3. پروژه پژوهشی «بازتولید جهان فرهنگی بر اساس آموزه‌های اسلام» انجام می شود
  4. فتنه در جهان اسلام به سود رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود
  5. درگیری مردم با نیازهای کاذب باعث کاهش سطح آگاهی عمومی می‌شود

پارک علم و فناوری قم

zohur