۶ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، “جان مک گینز” استاد دانشگاه میسوری آمریکا و نویسنده کتاب “ابن سینا” معتقد است که ابن سینا نقش مهمی در گسترش فلسفه چه فلسفه شرق و چه فلسفه غرب ایفا کرده است.


او معتقد است که نقش ابن سینا در حوزه هایی چون منطق، علوم طبیعی، روانشناسی، متافیزیک، و الهیات و پزشکی نقشی قابل توجهی بوده است.


وی می افزاید: غزالی فیلسوف بزرگ اسلامی معتقد است که اگر کسی بتواند نشان دهد که در اندیشه ابن سینا انسجام وجود ندارد در نتیجه قادر خواهد بود تا نشان دهد که فلسفه در کل دارای انسجام نیست.


نویسنده کتاب ابن سینا معتقد است: شاید در غرب هیچ اندیشمند و فیلسوفی چون توماس آکوئیناس از ابن سینا تإثیر نگرفته نباشد. کار مهمی که ابن سینا انجام داد این بود که در اندیشه قرون وسطی توقف نکرد.


وی افزود: در واقع اندیشه ابن سینا فقط متعلق به زمان خود نیست و از زمان خود نیز عبور کرده است. امروزه منطق، فلسفه طبیعی و متافیزیک او همچنان در جهان اسلام محل بحث و گفتگوست و اندیشه او زنده است.


وی افزود: در غرب امروز نیز متفکران زیادی تحت تأثیر آرای او از طریق آرای آکوئیناس هستند. فیلسوفان کاتولیک و اوانجلیستها در حال حاضر نیز از طریق آرای توماس آکوئیناس تحت تأثیر آرای ابن سینا قرار دارند.

مطالب مرتبط :
  1. مجموعه مقالات همایش«ابن سینا و فیلسوفان اسلامی» منتشر شد
  2. آرای ابن‌سینا در منطق هنوز هم مورد توجه هستند
  3. آرای اسکوتوس در استنفورد بررسی می‌شود/ تأثیر اسکوتوس از ابن سینا
  4. جهان اسلام قلب تپنده فلسفه در قرون وسطی بود/ تأثیر نهضت ترجمه بر فلسفه غرب
  5. فلسفه مشاء رهاورد مطالعات ارسطو است/ ابن سینا فیلسوفی مشایی نیست

پارک علم و فناوری قم

zohur