۱۹ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر عظیم حمزئیان در مورد اینکه پیشینه پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران به چه زمانی بر می گردد به خبرنگار مهر گفت: فلسفه های مضاف، فلسفه های نوظهوری هستند که از نظر رسمی پیشینه آنها در ایران به چهار پنج دهه قبل بر می گردد، ولی از نظر محتوایی مباحثی که در میان فیلسوفان و متفکران مسلمان، توسط ابن خلدون در مباحث فلسفه تاریخ و فلسفه جامعه شناسی مطرح شده را می شود جزء فلسفه های مضاف به حساب آورد.


مدیرادیان و مذاهب دانشگاه سمنان در مورد ضرورت پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران نیز گفت: لزوم کاربردی کردن فلسفه و به کارگیری تفکر نقدی و انتقادی و مهارت های فلسفه در علم از ضرورت های به کارگیری و پرداختن به این نوع فلسفه ها در ایران است. یعنی با استفاده از مهارت هایی که فلسفه در اندیشه ماورایی و ما فوق علمی به انسان می دهد می شود استفاده کرد و بهره برد و از آنها در خدمت به هر علمی به صورت جداگانه ای استفاده کرد و سود جست.


این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه از میان فلسفه های مضاف کدام یک برای مطالعه در ایران اولویت دارد هم تصریح کرد: به خاطر نیازی که ما به بعضی از دانشها مثل تعلیم و تربیت و بعد تاریخ داریم و به همین ترتیب به اقتصاد و سیاست داریم فلسفه های مضاف این علوم یعنی فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه تاریخ، فلسفه سیاست و فلسفه اقتصاد در اولویت نسبت به سایر فلسفه هایی که وابسته به گروه علوم پایه از ریاضیات و مباحث دیگر هستند می باشند.

مطالب مرتبط :
  1. پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران از روی احساس نیاز نبوده است
  2. فلسفه‌های مضاف در ایران جایگاهی ندارند/ چرایی شکل نگرفتن فلسفه سیاست و اخلاق در کشور
  3. فلسفه علم و فلسفه دین از اولویت های پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران هستند
  4. برای گسترش تفکر عقلانی در هر حوزه ای به فلسفه های مضاف نیازمندیم
  5. لزوم استنطاق حکمت ابن سینا/ امکان پاسخ پرسشهای فلسفه های مضاف از آثار بوعلی

پارک علم و فناوری قم

zohur