۲۰ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش سلامت معنوی صبح امروز چهارشنبه بیستم آذرماه با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی و دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر فریدن عزیزی دبیر علمی همایش و اساتید و پژوهشگران و صاحب نظران طب معنوی در تالار همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.


دکتر محمود عباسی دبیر همایش و دبیر گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی در ابتدای این همایش گفت: در غرب سلامت معنوی از اندیشه هایی به وجود آمد که انسان از هستی خویشتن بریده شد و خودش را در تقریر معنویت تنها یافت و احساس کرد برای رفع آلام و رنجهای زندگی توسل به یک نیروی ماورایی و قدسی می تواند برای او چاره ساز باشد و به رفع آلام او کمک کند و در عرصه سختی ها یار و یاور او باشد. این نگاه حداقلی بر پایه نگاه اومانیستی در غرب شکل گرفت. یک نگاه محدود و سطحی به سلامت معنوی است که می تواند ما را در رفع آلام و رنجها کمک کند.


وی افزود: اما در اسلام و عرفان شیعی که خاستگاه اصلی سلامت معنوی است سلامت معنوی جایگاه ویژه ای دارد و نگاه اصلی انسان به هستی و خدا در مکتب اسلام چنین است که همه داده های خدا به انسان نعمات خدایی هستند حتی بیماری ها. در این تفکر سلامت معنوی از قدرت لایزال الهی نشأت می گیرد و با اعتقاد به رسالت انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) کمال می یابد و با نگاهی گذرا به این دنیای فانی و اعتقاد به معاد استمرار می یابد. در نهایت می توان گفت که سلامت معنوی جلوه ای از جلوات خداوندی و نشانه ای از کمال انسانی است. از اینرو اوج این تفکر را در دیدگاه معصومین (ع) می بینیم که در سیره آنان سلامت معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.


دبیر این همایش تصریح کرد: بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری در سلامت معنوی و سبک زندگی اسلامی که اوج سبک زندگی اسلامی در سلامت معنوی می توان مشاهده کرد بزرگان نظام سلامت کشور گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی را دایر کردند و این گروه بر خود دید که نخستین همایش سلامت معنوی را که سلامت معنوی بعد از سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی بعد چهارم سلامت می باشد را برگزار کند. از بین ۲۵۰ مقاله ارسال شده به این همایش ۲۳۰ مقاله به صورت سخنرانی و پوستر تهیه شد و کتاب چکیده مقالات منتشر شد. محورهای این همایش هم سلامت معنوی در آموزه های دینی، سلامت معنوی در تمدن اسلامی، سلامت معنوی در نظام جامع سلامت می باشد که بر اساس همین محورها طی امروز و فردا نشست های تخصصی مختلفی در این همایش برگزار می شود.


دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این همایش گفت: در سالهای اخیر بعد چهار سلامت، یعنی سلامت معنوی به نظام سلامت اضافه شد. در آموزه های دینی ما و از گذشته های دور سلامت معنوی جایگاه خود را در طب سنتی ما داشته است. ولی از اواخر قرن بیستم این بحث جدی شد ولی متأسفانه هنوز راهکار مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. در ایران هم گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی شکل گرفت. اکثراً فکر می کنند که سلامت معنوی در اثر دعا و نیایش و مناجات با خداست که در اثر آن دردها و آلام تسکین می یابد، ولی همه آن این نیست اگر چه این بخش هم قسمت مهم سلامت معنوی است. ولی آن تأثیری که سلامت معنوی بر جسم و روح می گذارد و باعث شادابی و نشاط انسان می شود ابعاد مختلفی از جمله جنبه های پیشگیرانه و درمانی را شامل می شود.


وی افزود: در چشم انداز سند ۱۴۱۴یک نظام آرمانی پیش بینی شده است که جامعه و مردم از رفاه و امنیت و سلامت کامل برخوردار باشند. سلامت اجتماعی و رفاه روحی و روانی و سلامت معنوی را باید همه ارگانهای که در این زمینه مسئول هستند بطور کامل دنبال کنند. انقلاب ما و هدف انقلاب ما بر اساس آموزه های دینی بوده و سلامت معنوی هم بر آموزه های دینی استوار است، از اینرو ایندو در هم تنیده هستند.

مطالب مرتبط :
  1. مهم‌ترین موضوع فلسفه پزشکی بحث سلامت و بیماری ‌است/ تعریف سلامت و بیماری باید مشخص شود
  2. آموزه های دینی تباینی با مدرنیته ندارند
  3. انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات معنوی
  4. تشویق و عملکرد پدر ومادر در تعالیم آموزه های دینی به کودکان مهم و محوری است
  5. «نفع» به معنای کمالات فردی و اجتماعی است/آموزه های دینی ما را از نفع شخصی برحذر می دارد

پارک علم و فناوری قم

zohur