۱۵ شهریور ۱۳۹۱ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، در ادامه سلسله جلسات مشاوره و بررسی ایده های هسته های فناور مرکز رشد علوم انسانی، جلسه ای در تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال جاری با حضور واحدهای فناور، کارشناسان مرکز رشد با حضور و مدیریت و مشاوره جناب آقای مهندس امین منصور برگزار شد.

بنابراین گزارش، در این جلسه مدیران هسته های مستقر مرکز رشد با بیان مشکلات و سوالات خود در مورد طرح های محوری خود در مرکز رشد، از رهنمودها و مشاوره تخصصی آقای امین منصور بهره بردند.

در ادامه مشاور محترم مرکز رشد علوم انسانی ضمن بررسی ایده های هسته های حاضر در این جلسه در مورد نحوه ارتقا و کیفیت بخشی به ایده ها و نیز نحوه تنظیم طرح و BP توضیحاتی را ارایه کرد.

مطالب مرتبط :
  1. مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی: نیازسنجی و شناسائی ظرفیت هابستر جهت دهی به ایده های نو است
  2. نشست کارشناسان مرکز رشد و دانشگاه ادیان و مذاهب با مشاور مرکز رشد علوم انسانی قم
  3. مدیر مرکز رشد علوم انسانی: جشنواره ملی کاربردی سازی یافته های علوم انسانی برگزار می شود
  4. استقبال مدیران و بازدیدکنندگان از هسته های مرکز رشد علوم انسانی در نمایشگاه خدمت ماندگار
  5. امراللهی بیان کرد: مرکز رشد علوم انسانی میزبان خوبی برای پرورش ایده های نو دینی است

پارک علم و فناوری قم

zohur