۲۷ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این کتاب با عنوان “راهنمای رالز” از سوی انتشارات وایلی بلک ول منتشر شده است.


این کتاب توسط جان مندل و دیوید ریدی گردآوری شده و در آن آرای این متفکر آمریکایی و نظریه پرداز عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.


جان رالز فیلسوفی است که در سنت لیبرالیسم نظریه عدالت را مطرح کرده است. در واقع تلاش رالز برای پر کردن خلأی در سنت لیبرالیسم بوده است.


رالز به دلیل صورت‌بندی خود از نظریه عدالت مشهور است. او از چهره‌های بنام فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق در سده بیستم محسوب می‌شود که واضع نظریه عدالت یا نظریه‌ای در باب عدالت است.


از نظر وی عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است، همچنان که حقیقت برای نظام تفکر. وی عدالت را مقدم بر خوشبختی می‌داند و تأکید می کند که خوشی و کامیابی آنگاه به‌عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شود که عادلانه بودن آن محرز باشد. بنابراین عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی‌گرفتن آمال و ارزشهای مورد نظر خود را پیدا می‌کنند.

مطالب مرتبط :
  1. جایزه معتبر اسپیتز به شاگرد جان رالز رسید
  2. جین بتکه الشتین فیلسوف آمریکایی درگذشت
  3. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  4. آرای ابن‌سینا در منطق هنوز هم مورد توجه هستند
  5. بررسی آرای هنری سیجویک در حوزه اخلاق

پارک علم و فناوری قم

zohur